skip to Main Content

Ny strategi samler Hillerød Kommune om at skabe mere bynatur


Ny strategi samler Hillerød Kommune om at skabe mere bynatur

image
29.4.2020

Hillerød Kommune sætter gang i kampen mod faldende biodiversitet og klimaudfordringer med en strategi for bynatur. Den indeholder blandt andet 11 konkrete tiltag, der skal forøge og forbedre naturen i byerne – eksempelvis ved hjælp af partnerskaber hvor kommune, borgere og virksomheder sammen skaber og forbedrer grønne områder.

En ny strategi for bynatur er netop godkendt af byrådet i Hillerød Kommune. Den kommer som et modspil til udfordringer med biodiversitet, klima og byfortætning, som kommunen står overfor.
– Undersøgelser viser, at biodiversiteten i Hillerød Kommune er faldende, og samtidig har vi en global klimakrise, pointerer Louise Colding Sørensen, formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Hillerød Kommune.
– Vi oplever også, at vi byfortætter meget i Hillerød, hvilket selvsagt giver mindre plads til natur i byen.
– Den udvikling tager vi naturligvis alvorligt, hvorfor vi med vores strategi skal give bynaturen bedre vilkår og mere plads – hvilket kan få afgørende betydning for særligt biodiversiteten, understreger formanden.

En strategi med konkrete tiltag
Strategien for mere bynatur byder på 11 her-og-nu-projekter, som kan igangsættes med det samme.
Der er eksempelvis projekter, der fritlægger Pøle Å, bevarer gamle træer, kortlægger artsrige vejsider og en pulje, der giver foreninger og institutioner tilskud til naturprojekter i byerne.
Derudover fremhæves biofaktor, en udregningsmodel der giver et område en score, for hvor grønt det er, som et vigtigt værktøj, kommunen overvejer at arbejde med fremadrettet.
– Det er et måleredskab, der kan vise, om vi gør fremskridt, og hvor der er nogle områder, der har brug for mere natur, forklarer Louise Colding Sørensen.
Strategien har også et stort fokus på partnerskabsaftaler, hvor kommune, borgere og virksomheder hjælpes ad med at skabe og pleje bynatur.
– Vi forventer, at de forskellige tiltag og projekter vil øge biodiversiteten, være en håndsrækning til klimaet og give en masse ny viden og engagement til kommune, borgere og virksomheder.

Det er en fælles sag
Borgere og interesseorganisationer har været involveret i processen med at skabe strategien for mere bynatur. Blandt andet på en workshop, hvor folk kunne byde ind med forslag og idéer. Generelt oplever kommunen, at både borgere og virksomheder er meget interesserede i opgaven med at få mere bynatur og gerne vil hjælpe til.
– Naturen har fået mere fokus de seneste år, og det har vist sig, at rigtig mange gerne vil udlægge private arealer til vildere natur, og på den måde være med til at understøtte biodiversiteten, siger Louise Colding Sørensen.
– Borgere og virksomheder ejer en stor del af det areal, der er i Hillerød Kommune. Hvis vi gerne vil have rigtig meget bynatur og hæve biodiversiteten, så kan vi som kommune ikke gøre det alene. Vi er nødt til at have flere med.

Byrådet i Hillerød Kommune har netop godkendt strategien for bynatur med samtidig vedtagelse af et budgetforslag på 300.000 kroner, som skal være med til at igangsætte nogle af initiativerne i strategien.

Billedet øverst til venstre:
Instruktion i slåning med le på et fællesareal mellem en lang række boligblokke i Hillerød Øst. Området søges bevaret som overdrev med høslette, gerne med borgernes hjælp. Kommunen håber, at der bliver interesse blandt borgerne i området, for være med til at pleje arealet.

FAKTA BOKS
Hillerød Kommune
Indbyggertal, Kommune: 50.998
Indbyggertal, Hillerød by: 33.079
Kommunen scorer 47 ud af 100 på indekset for naturkapital, der indikerer, hvordan naturen har det. Det giver en syvende plads blandt de danske kommuner.

Udkastet til Hillerøds strategi for bynatur
Opstiller fem pejlemærker for kommunens arbejde med bynatur:
Sundhed, Biodiversitet, Bymiljø/landskabsarkitektur, Formidling/undervisning og Partnerskaber
– Foreslår en definition af bynatur: Plante-, svampe- og dyresamfund med deres levesteder, inden for byens grænse
– Lægger op til, at kommunen fremadrettet skal måle på bynaturen, eksempelvis med biofaktor-værktøjet
– Indeholder et idékatalog med 11 konkrete projekter, der gavner bynaturen samt forslag til fremadrettet borgerinvolvering.

Kilder:
Hillerod.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/bynatur/
www.Biodiversitet.nu (indeks for naturkapital)
www.dst.dk

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel