skip to Main Content

Stigende urbanisering og klimaforandringer kræver nye løsninger, hvis vi skal opretholde og forbedre livskvaliteten i vores byer.

Grønnere byer – bynatur – har en positiv effekt på biodiversitet, klima, trivsel, økonomi og social sammenhængskraft. Det vil gøre byerne bedre at bo og arbejde i.
”More Green Cities for Europe” er en indsats, der arbejder for at der bliver etableret flere grønne byrum ved hjælp af innovative idéer og viden baseret på videnskabelige undersøgelser.
Aktiviteterne i Green Cities kampagnen fokuserer på fem temaer: Trivsel, klima, økonomi, biodiversitet og social sammenhængskraft.

OPRINDELSE

`More Green Cities for Europe´ kampagnen er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association).

I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande.
Udover Danmark deltager Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn.

Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

 

Når forskning oversættes til grønne områder

– De vigtigste aktører, når vi taler om at skabe byens rum er på den ene side byplanlæggere – og på den anden side entreprenører og byudviklere. Men ofte taler de to grupper ikke særlig godt sammen, pointerer seniorforsker Toke…

Læs mere
26.9.2022

Når forskning oversættes til grønne områder

– De vigtigste aktører, når vi taler om at skabe byens rum er på den ene side byplanlæggere – og på den anden side entreprenører og byudviklere. Men ofte taler de to grupper ikke særlig godt sammen, pointerer seniorforsker Toke…

Læs mere
2.9.2022

MERE BYNATUR VAR PÅ DAGSORDENEN

Det efterladte indtryk af konferencen ”Byens grønne kvadratmeter” var, at deltagerne var enige om, at bynatur er godt – og at mere bynatur er bedre. Men at vejen mod mere bynatur er vanskelig især på grund af manglen på plads.…

Læs mere
25.8.2022

Hvordan får vi flere grønne arealer i byerne?

– Hvordan sikrer vi, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen? Det er bare et af de gode og yderst relevante spørgsmål, som vil blive drøftet på konferencen ”Byens grønne kvadratmeter –…

Læs mere

DEN POSITIVE EFFEKT AF AT LEVE GRØNT OG HVORDAN DU KAN BIDRAGE.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel