skip to Main Content

Stigende urbanisering og klimaforandringer kræver nye løsninger, hvis vi skal opretholde og forbedre livskvaliteten i vores byer.

Grønnere byer – bynatur – har en positiv effekt på biodiversitet, klima, trivsel, økonomi og social sammenhængskraft. Det vil gøre byerne bedre at bo og arbejde i.
”More Green Cities for Europe” er en indsats, der arbejder for at der bliver etableret flere grønne byrum ved hjælp af innovative idéer og viden baseret på videnskabelige undersøgelser.
Aktiviteterne i Green Cities kampagnen fokuserer på fem temaer: Trivsel, klima, økonomi, biodiversitet og social sammenhængskraft.

OPRINDELSE

`More Green Cities for Europe´ kampagnen er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association).

I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande.
Udover Danmark deltager Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn.

Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

 

Hvordan vi kan sikre flere grønne områder i byerne?

I november gennemfører Green Cities en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor der blandt andet vil blive drøftet, hvordan vi kan få den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner? Skal der på landsplan indføres en grøn…

Læs mere
13.6.2024

Byggeri og bynatur – hvordan skaber vi plads?

Politiske og lovgivningsmæssige incitamenter kan være en vej frem mod at skabe en bedre balance af det byggede og det groede miljø i de større byer? Det var et af de bud, der kom frem i Green Cities debatten ”Beton,…

Læs mere
26.5.2024

Utrecht i Holland – cyklisternes hovedstad

Langt færre biler – parker og bynatur, plads til fodgængere og cyklister og sammenhængende naturområder. Takket være en stor indsats i de sidste årtier har Utrecht forvandlet sig til en af de mest attraktive byer i Holland at bo og…

Læs mere
30.4.2024

Paneldebat: Beton, biler og bynatur

Green Cities er igen i år en del af partnerskabet Nature Base, og vi træder op til Folkemødet med en spændende debat om grønnere byer. Det sker på det gode skib Esther Jensen i Allinge Havn torsdag 13. juni kl.…

Læs mere

DEN POSITIVE EFFEKT AF AT LEVE GRØNT OG HVORDAN DU KAN BIDRAGE.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel