skip to Main Content

Stigende urbanisering og klimaforandringer kræver nye løsninger, hvis vi skal opretholde og forbedre livskvaliteten i vores byer.

Grønnere byer – bynatur – har en positiv effekt på biodiversitet, klima, trivsel, økonomi og social sammenhængskraft. Det vil gøre byerne bedre at bo og arbejde i.
”More Green Cities for Europe” er en indsats, der arbejder for at der bliver etableret flere grønne byrum ved hjælp af innovative idéer og viden baseret på videnskabelige undersøgelser.
Aktiviteterne i Green Cities kampagnen fokuserer på fem temaer: Trivsel, klima, økonomi, biodiversitet og social sammenhængskraft.

OPRINDELSE

`More Green Cities for Europe´ kampagnen er en forsættelse af ´Green Cities for a Sustainable Europe`, der i 2018 blev igangsat af den europæiske sammenslutning af planteskoler, ENA (European Nurserystock Association).

I den nye kampagne, der kører til udgangen af 2023, deltager 13 EU-lande.
Udover Danmark deltager Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn.

Bag den danske del af kampagnen står et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

 

Når forskning oversættes til grønne områder

– De vigtigste aktører, når vi taler om at skabe byens rum er på den ene side byplanlæggere – og på den anden side entreprenører og byudviklere. Men ofte taler de to grupper ikke særlig godt sammen, pointerer seniorforsker Toke…

Læs mere
24.5.2023

Sæt pris på bynatur – mød Green Cities på Folkemødet

Green Cities er med på Folkemødets Nature Base debatscene, hvor vi lancerer vores nye publikation – ”Sæt pris på bynatur”. Green Cities vil være vært ved et arrangement, hvor vi fortæller om baggrund og formål med vores nye publikation, og…

Læs mere
15.5.2023

KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG OM GRØNNERE BYER

Hvordan får vi den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner? Skal der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner? Det er blot et par af de spørgsmål som vi udfordrer politikere,…

Læs mere
21.3.2023

Det er de store træer, der betaler tilbage

Hvad skal der til for at et bytræ bliver en succes? Size matter! – fastslog Oliver Bühler, teaching associate professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Skovskolen, da han for nylig holdt oplæg om bytræers trivsel ved konferencen ”Build for…

Læs mere

Event Calender

15.06.2023 - 17.06.2023

Folkemødet 2023 Allinge, Bornholm

Green Cities is on the “Folkemødet's” new debate stage 2023 - Naturbase. On the debate stage, we launch our publication - " Valuate urban nature”, which is centered on the economic value of urban nature. - - - - - - - - - - - I forbindelse med Folkemødet 2023 lancerer Green Cities en ny publikation - ”Sæt pris på bynatur”, der giver e

DEN POSITIVE EFFEKT AF AT LEVE GRØNT OG HVORDAN DU KAN BIDRAGE.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel