3.9.2018

Trivsel

Træer og planter i byerne er mere end bare pynt. Et grønt miljø er også med til at forbedre sundhed og livskvalitet. Patienter bliver hurtigere raske i et grønt miljø, beboere i grønne kvarterer går mere sjældent til lægen og medarbejdere i virksomheder, der er placeret i grønne omgivelser er mere tilfredse.

Børn, der vokser op tæt på naturen, er mere harmoniske og kl...

Læs mere
3.9.2018

Biodiversitet

Biodiversitet er mangfoldigheden af planter og dyr. De forskellige arter på vores klode holder naturen i balance. Og jo mere variation der er i vegetationen, desto flere dyr og insekter vil der være. En lang række bestøvende insekter og forskellige planter vil give føde for fugle og andre dyr. Bestøvende insekter er derfor et vigtigt led i økosystemer og afgørende for, at vi...

Læs mere
3.9.2018

Klima

Det grønne våben i kampen mod klimaforandringer

Klimaforandringer med ekstrem varme og tørke efterfulgt af perioder med voldsom regn stiller høje krav til bymiljøet. Det er en kendsgerning, at træer og planter i en by har en nedkølende effekt, og at de bidrager til at reducere klimaforandringer – både lokalt og globalt. Med bynatur bruger vi naturens egne r...

Læs mere
3.9.2018

Social sammenhængskraft

Folk dyrker grønt, og grønt får mennesker til at trives. Et grønt miljø bidrager aktivt til en bedre livskvalitet. Desuden kan grønne områder som parker og offentlige haver bruges til social interaktion og motion. Folk mødes for at tale sammen i parken eller være fælles om at vedligeholde en grøn legeplads i nabolaget.

Forskere har konkluderet at bynatur og aktivitete...

Læs mere
3.9.2018

Økonomi

Den grønne økonomi giver en sund byøkonomi

Bynatur giver øget værdi – både i virkeligheden og i kroner og ører.

Træer og grønne planter skaber øget værdi omkring sig. Både i form af den sansede oplevelse – men også den faktiske værdi af et byggeri eller boligområde stiger markant, når det er omgivet af bynatur.

"TEEB-Stad" (The Economics of Ecosystems ...

Læs mere