Grøn ring om Næstved sikrer borgere nærhed til naturen

Syv nye byskove danner, sammen med en række eksisterende skove, en grøn ring om Næstved By. Visionen har været, at borgerne i hele byen, kun har 10 minutter på cykel ud til nærmeste skov- og naturområde. 

- Folk har virkelig taget de nye skove og den grønne ring til sig, siger Michael Krogh, projektleder, Næstved Kommune og fremhæver, at der undervejs i hele projektet har været en stor borgerinvolvering.
- Det har vær...

Læs mere

100.000 nye træer blev starten på Landsbyskoven i Ishøj

I 2017 og 2019 plantede Ishøj Kommune i alt 100.000 nye træer på 35 hektarer kommunalt ejet landbrugsjord mellem Ishøj landsby og den nye jernbane. Det blev til Landsbyskoven, der i størrelse svarer til knap 50 fodboldbaner og byder på både skovområde og sølandskab, og som allerede to år efter vandt Ishøj Kommunes arkitekturpris.

- Den nye skov er stadig på et tidligt stadie i forhold til udvikling af biodiversitet, men båd...

Læs mere

Elmelund Skov giver grobund for biodiversitet

Elmelund Skov blev etableret i 2014 vest for Odense og er den største nye skov i Danmark i 100 år. Skoven består af 600.000 træer og optager et areal på 360 hektar. 

Omkring 30 træarter er repræsenteret i Elmelund Skov, men løvtræerne dominerer. Formålet med skoven er at beskytte odenseanernes grundvand, og en løvskov giver den bedste beskyttelse af grundvandet. Der er mange åbne områder i skoven, og drænene er brudt, og ...

Læs mere

Byskovens muligheder

- Når man anlægger en byskov – eller en bynær skov, vil et af hovedmålene formentlig være, at der er et ønske om at give byens borgere og områdets beboere adgang til naturområder, siger Palle Madsen, seniorforsker, PhD, v. InNovaSilva ApS.

- Borgere har også forventninger til fremkommelighed og sikker færdsel for gående og cyklende og ridende gæster, fortsætter Palle Madsen og opfordrer til, at man i første omgang tager ...

Læs mere

Fødevareproduktion i bylandskabet kan være nøglen til en mere bæredygtig byudvikling

- Ved at prioritere fødevareproduktion i udformningen af vores byer kan mange flere danskere få glæde af grønne arealer. Fødevareproduktion i byerne - ‘urban farming’ eller byhaver - kan nemlig være med til at øge borgernes trivsel og skabe nye fællesskaber, siger Sofie Brøgger, der læser Bæredygtig Udvikling og Internationale Relationer på University of St Andrews i Skotland – og som har skrevet denne artikel til Green Citie...

Læs mere

Tiden er moden til at steppe op

- Planlæggere i hele landet arbejder uden et fælles grundlag på at løse gåden, der skal sikre og fremme bynatur lokalt, Metoderne er mange, og det samme er deres fordele og ulemper, mener landskabsarkitekt Kristel Helena Jelstrup Hansen Høje-Taastrup Kommune, der efterlyser en hvidbog, som kan danne en fælles ramme for kommuner, planlæggere og lokalpolitikere.

Vi har bedt Kristel Helena Jelstrup Hansen om at give sit bud på, hv...

Læs mere