Lindevangskolen er en vigtig brik i skybrudssikringen

Lindevangskolens skolegård skulle renoveres. Samtidig stod vejene i det omgivende kvarter under vand ved skybrud, fordi kloaksystemet blev overbelastet af regnmasserne. Frederiksberg Kommune slog to fluer med ét smæk med fire skybrudsprojekter.

Pladsen var knap i kvarteret omkring P.G. Ramms Allé på Frederiksberg. Det eneste sted, hvor der var plads til en skybrudsløsning, var under skolegården på Lindevangskolen. Løsningen ble...

Læs mere

RANDERS FORENER KLIMATILPASNING MED MERE BYNATUR

I Randers kombinerer de indsatsen med at kunne håndtere klimaudfordringer – i form af regnvand og flere skybrud – med målet om at få mere grønt og blåt ind i bymidten.

På byens lange og brede flisebelagte hovedstrøg, Østervold, som ligger centralt i byen, er første del af byens store klimaprojekt nu etableret i form af et 74 meter langt og 10 meter bredt regnvandsbassin.
– Det er fantastisk, at vi i Vandmiljø Rande...

Læs mere

BÆKLØB HÅNDTERER REGNVAND FRA BILLUNDS NYE PLADSER

Slyngninger som et spor af vand og natur tværs gennem bymidten, flora og faunapassage, gydevej for fiskene og opsamling af regnvand undervejs - sådan har Billund Bæk gennem tiden altid spillet en central rolle for byens identitet og har været til gavn og glæde for borgerne i Billund. Med det nye internationale oplevelseshus LEGO HOUSE, i LEGO-klodsens hjemby, blev bækken endnu engang vigtig.

Bækkens forløb forbi husets nye byrum...

Læs mere

RAHBEKS ALLÉ BLEV SKYBRUDSSIKRET SELV OM PLADSEN VAR KNEBEN

Regnvand fra Rahbeks Allé på Frederiksberg skabte problemer med oversvømmelse ved Vesterbrogade. Vandets vej skulle forsinkes, selv om pladsen under alléen var sparsom, og udfordringerne over jorden var mange.

Der er et kraftigt fald på Rahbeks Allé på mere end ti meter. Ved skybrud kunne regnvandet uhindret løbe ned til Vesterbrogade, som Rahbeks Allé munder ud i. Skybrudsprojektet på alléen løser regnvandsproblemet lokalt ...

Læs mere

NÅR BYNATUR ER MERE END POLITIK OG STRATEGI

Mange kommuner har visioner for deres byudvikling. Færre kommuner har visioner for deres bynaturudvikling, især ikke, når det handler om reelle kvadratmeter.

Derfor bringer Høje-Taastrup Kommunes 18 visionsplaner for bynære- og bynaturområder noget nyt med sig: de benytter sig af naturens gavnlige virkning på sociale værdier som løftestang for, at arealer bliver prioriteret til bynær bynatur med fokus på biodiversitet og soc...

Læs mere

PLANTESKOLER ER ET VIGTIGT LED I DEN GRØNNE VÆRDIKÆDE

Nu hvor efterspørgslen efter grønnere byer med mere robust og mangfoldig bynatur stiger, så kræver det, at alle parter i anlægsbranchen kan levere på et højt niveau. Og intet er som bekendt stærkere end det svageste led.
I den 'grønne værdikæde', - helt derfra, hvor planterne bliver til og frem til borgernes glæde ved det grønne i byens rum, her spiller alle parter en afgørende rolle.
Gennem to cases, en i Fredericia ...

Læs mere