En samtale om bynatur

Det er ikke noget nyt, at Københavns overborgmester stiller skarpt på nybyggeriet og ambitionen om, at der skal tænkes flere større naturområder ind fra begyndelsen i arealplanlægningen af byen. Green Cities har mødt Sophie Hæstorp Andersen til en samtale om udfordringer og muligheder for de grønne kvadratmeter i byen - og om København Kommunes helt nye strategi for biodiversitet.

-  Vi kunne principielt allerede i dag transf...

Læs mere

SKAB GRØNNERE BYER VED AT TRANSFORMERE UDTJENTE ERHVERVSOMRÅDER

En by med robust og levedygtig bynatur med biodiversitet kræver både plads og tid. Desværre har vi ikke set de to forudsætninger være til stede i de senere års byudvikling i de større byer, mener Susanne Grunkin, landskabsarkitekt, kreativ leder,  Arkitema og medlem af styregruppen i Green Cities.

Susanne Grunkin udfolder temaet bytransformation og peger på mulighederne for at transformere udtjente erhvervsområder til nye blan...

Læs mere

Værdien af de rekreative gevinster ved klimatilpasning skal regnes med

 - Ved at inddrage en vurdering i kroner og øre af de rekreative gevinster ved klimatilpasning får vi et mere komplet billede af samfundsøkonomien, når vi eksempelvis arbejder med skybrudsløsninger, siger Camilla K. Damgaard, afdelingschef, NIRAS.

 Camilla K. Damgaard, afdelingschef, NIRAS og hendes team samarbejder i øjeblikket med seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet i et EU-projekt, hvor målet er at indarbejde...

Læs mere

Den første model, der gav grønne tal på bundlinjen

Enhver økonomiansvarlig ved, at man bør stræbe efter grønne tal på bundlinjen. Alligevel er den konkrete økonomiske værdi af natur, parker og grønne områder ikke konsekvent en del af kommunernes beslutningsgrundlag, når byudviklingen rulles ud.

Det er nemlig svært at sætte kroner og øre på, hvad et grønt område er værd.
Men selv hvis man værdisætter øget menneskelig sundhed og bevægelse og flere sociale inter...

Læs mere

Det grønne bør inkluderes i byplanlægningen fra begyndelsen

Bynatur kan blandt andet gavne mental trivsel, håndtere regnvand og afhjælpe varmepåvirkning og luftforurening. Men ofte er der ikke plads til bynaturen, og derfor skal det tænkes ind i byplanlægningen fra begyndelsen, fastslår Karin Thuesen Pedersen, byudviklingdirektør, COWI.

Hvis naturen ikke bliver tænkt ind i byplanlægningen allerede i de første faser, sker det alt for tit, at pladsen bliver brugt til alt muligt andet.

Læs mere

EN BIODIVERSITETSSTRATEGI SKAL VÆRE ALLES YNDLINGSBARN FOR AT LYKKES

Hvis en biodiversitetsstrategi skal ud at leve, skal der skabes stærke alliancer mellem forvaltningen, borgerne, politikerne og det private erhverv, fortæller Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune.

Politikerne i Aalborg Kommune vedtog biodiversitetsstrategien i 2010. Men allerede fra midten af 90’erne var kommunen gået over til pesticidfri drift. Den sandede jord i Nord- jylland gør grundvandet ekstremt sårbart. P...

Læs mere