skip to Main Content
om os

om os

ENA (European Nurserystock Association), er en organisation, der repræsenterer planteskoler i Europa.
ENA, der blev grundlagt i 1991, repræsenterer i dag over 20.000 planteskoler, der samlet set producerer planter på mere end 100.000 hektar og beskæftiger over 100.000 arbejdstagere.
ENA har besluttet at udvikle en strategi for at fremme Green Cities filosofien.
“Green Cities for a Sustainable Europe” kampagnen blev igangsat i 2018 med syv medlemslande: Belgien, Bulgarien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Med den nye kampagne “More Green Cities for Europe” er kampagnen forlænget til udgangen af 2023 – og nu med hele 13 medlemslande. Udover Danmark deltager Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn.

I dag er 22 europæiske lande medlem af ENA: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Holland, Norge, Polen, Portugal, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet, Ukraine og Storbritannien. I EU udgør ENA-medlemmerne cirka 80 procent af engros salget af planteskole planter

Bag den danske del af kampagnen er et partnerskab af fem grønne brancheorganisationer: Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Planteskoler, Landskabsrådet og Park- og Naturforvalterne.

Parterne bag  Green Cities kampagnen vil arbejde på at politikere og beslutningstagere i højere grad prioriterer bynatur – og at der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner.

Green Cities, Danmark har formuleret et oplæg til en Grøn Norm for bynatur – den er oversat til engelsk og indgår nu i arbejdet for grønnere byer i de øvrige 12 deltagerlande.

Læs Grøn Norm her

Læs mere om ENA: www.enaplants.eu
Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel