7.9.2023

Grønne områder underprioriteres for ofte

Ifølge seniorforsker Toke Emil Panduro, ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, sker det for ofte, at byens parker og grønne områder underprioriteres til fordel for anden anvendelse af byens rum, når udviklingen af byerne skal planlægges.

- Kommunerne er opmærksomme på, at grønne områder giver deres borgere rekreative oplevelser, fastholder og tiltrækker ressourcestærke borgere, sikrer biologisk mangfoldighed og kan bidrage ti...

Læs mere
31.8.2023

Kommunerne skal turde udfordre developere

”Kommunerne skal politisk være parate til at blive upopulære hos developere – og stille krav om en minimums andel grønne områder i forbindelse med byggerier. Det handler i bund og grund om politisk mod”.

Sådan lød opfordringen fra en af tilhørerne, da Green Cities i forbindelse med Have & Landskab 2023 havde inviteret til debat om, hvad der skal til for at få flere grønne arealer ind i byerne. Andre forslag fra salen gik på at gøre det mere sy...

Læs mere
28.8.2023

Bynatur kan fremme vores evne til kritisk tænkning

Med mere og bedre bynatur kan vi udvikle fremtidens arbejdsressource til at være kreative problemknusere og kritiske tænkere, skriver Susanne Grunkin i debatindlæg i Berlingske.

”Egenskaber, der er unikt menneskelige og derfor vanskelige at automatisere, vil have en øget værdi i fremtiden, hvor robotter og digitalisering ellers ser ud til at ville erstatte mange arbejdsopgaver.
Vores omgivelser har indflydelse på, hvordan vi bliver stimuleret,...

Læs mere
21.8.2023

BaseCamp Lyngby er med i den internationale Green Cities Europe Award 2023

BaseCamp Lyngby er nomineret til at deltage i den internationale Green Cities Europe Award 2023, der er en del af EU-kampagnen ”More Green Cities for Europe”.

De indsendte projekter er vurderet ud fra, hvordan de udnytter merværdien af grønne infrastrukturer – derudover skal projektet understøtte et eller flere af de fem temaer i Green Cites kampagnen. Det er: klima, biodiversitet, trivsel, social sammenhængskraft og økonomi.

-  Med BaseCamp L...

Læs mere
13.8.2023

Hvordan vi kan sikre flere grønne områder i byerne?

I november gennemfører Green Cities en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor der blandt andet vil blive drøftet, hvordan vi kan få den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner?

Skal der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner? Er vores planlov gearet til at gøre byerne grønnere – ikke mindst set i lyset af de aktuelle klimaforandringer. Skal vi værdisætte...

Læs mere
2.8.2023

Trivsel og motivation i grønne skolegårde

Mere motivation, bedre trivsel,  flere nye relationer, mere bevægelse og mindst lige så meget læring. Det er ifølge førende danske forskere nogle af de positive effekter, som regelmæssig udeundervisning kan bidrage til.

På trods af de gode effekter ved udeundervisning i grønne omgivelser er hovedparten af landets skolegårde, særligt i byerne, fortsat udstyret med et væg-til-væg-tæppe af asfalt.
Mere end 80 procent af folkeskoleeleverne får ikk...

Læs mere