21.3.2023

Det er de store træer, der betaler tilbage

Hvad skal der til for at et bytræ bliver en succes?
Size matter! - fastslog Oliver Bühler, teaching associate professor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Skovskolen, da han for nylig holdt oplæg om bytræers trivsel ved konferencen ”Build for Biodiversity”. Programpunktet var faciliteret af Green Cities.

- Størrelsen på bytræet er afgørende, fordi træet først får en positiv kulstofbalance, når det har en vis størrelse og alder. ...

Læs mere
24.2.2023

LAVERE FRAVÆR OG ØGET PRODUKTIVITET

Undersøgelser viser, at adgang til grønne områder kan reducere stress og forbedre menneskers mentale velbefindende.

Bynatur kan i langt højere grad bliver udnyttet som et virkemiddel til at skabe et sundere arbejdsmiljø, nedbringe antal sygedage og øge produktiviteten. 
Denne viden er nyttig for både virksomhederne og for kommunernes planlægning af erhvervsområder.

Susanne Grunkin, har på vegne af Green Cities skrevet en kronik til Børsen hero...

Læs mere
9.12.2022

Holland vinder tredje udgave af Green Cities Europe Award

Efter Beringen i Belgien i 2020 og Nantes i Frankrig i 2021, vinder Alkmaar i Holland 2022 Green Cities Europe
Award 2022 med sit inspirerende "Greening & Biodiversity" program. De glade vindere blev præmieret ved
en ceremoni i Paris i aftes.

Alkmaar er en charmerende hollandsk by, berømt for sit ostemarked. Det er også en dynamisk by, som
valgte en lokal, pragmatisk tilgang til at løse de aktuelle miljøudfordringer via mere bynatur.
Med progr...

Læs mere
26.9.2022

Når forskning oversættes til grønne områder

- De vigtigste aktører, når vi taler om at skabe byens rum er på den ene side byplanlæggere – og på den anden side entreprenører og byudviklere. Men ofte taler de to grupper ikke særlig godt sammen, pointerer seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet.
- Der er brug for et fælles sprog – så vi kan sikre, at værdien af det grønne i byerne tænkes ind, når der træffes beslutninger om byggerier og byplanlægning.
Det fælles sprog kan forsk...

Læs mere
2.9.2022

MERE BYNATUR VAR PÅ DAGSORDENEN

Det efterladte indtryk af konferencen ”Byens grønne kvadratmeter” var, at deltagerne var enige om, at bynatur er godt – og at mere bynatur er bedre. Men at vejen mod mere bynatur er vanskelig især på grund af manglen på plads.
Det åbnede for en debat om prioriteringer, og at vi måske skal til at definere velfærd på en anden måde, end vi plejer i målet om at få flere træer og mere bynatur.

Henning Roed, projektejer på den danske del af Green Ci...

Læs mere
25.8.2022

Hvordan får vi flere grønne arealer i byerne?

- Hvordan sikrer vi, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen? Det er bare et af de gode og yderst relevante spørgsmål, som vil blive drøftet på konferencen ”Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?” på Hotel Svendborg 29. august.

En række politikere, byplanlæggere og øvrige grønne fagprofessionelle er inviteret til konferencen, som er arrangeret at Green Cities Europe. Svendborg K...

Læs mere