skip to Main Content
13 EU-lande går sammen i kampagnen ”More Green Cities for Europe”

13 EU-lande går sammen i kampagnen ”More Green Cities for Europe”

image
10.12.2020

I løbet af de næste tre år vil 13 lande i EU arbejde for at gøre bymiljøet mere grønt.
Indsatsen er en fortsættelse af projektet Green Cities for a Sustainable Europe, der har kørt i syv EU lande siden januar 2018 og som udløber med udgangen af 2020.


More Green Cities for Europe, der kører i perioden januar 2021 til udgangen af 2023, målretter aktiviteterne mod politikere, byplanlæggere, kommuner, projektudviklere og øvrige fagprofessionelle – som også det nuværende projekt Green Cities for a Sustainable Europe har gjort det.

Udover Danmark er Belgien, Bulgarien, Frankrig, Holland, Grækenland, Irland, Italien, Polen, Portugal, Sverige, Tyskland og Ungarn med i det nye projekt.
The Grant Agreement, som aftalen kaldes, blev i denne uge blev underskrevet af Jan-Dieter Bruns, præsident i ENA (European Nurserystock Association) og CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency of the European Commission), der begge indskyder adskillige millioner euro i More Green Cities for Europe.

– Vi er glade for, at projektet kan køre videre, siger Henning Roed, formand Danske Planteskoler, og projektejer for den danske del af EU projektet.
– Vi er allerede kommet langt i de forløbne tre år med Green Cities projektet, hvor vi har opnået stor lydhørhed og interesse fra politikere og kommuner.
– Men der er endnu et stykke vej til at vi får ændret lovgivningen, så der øremærkes ressourcer til grønne områder, når der bygges nyt eller renoveres i byerne.

Et af de redskaber, som Green Cities anvender i dialogen med beslutningstagere og politikere er et oplæg til Grøn Norm for bynatur, som parterne bag den danske del af Green Cities har udarbejdet.

– Oplægget, der præsenterer ti metoder til mere og bedre bynatur, har fået stor opmærksomhed i både ind- og udland, og det er planen, at ENA vil oversætte det til engelsk, så normen også kan inddrages i arbejdet i de øvrige 12 medlemslande i det kommende projekt, siger Henning Roed, der ser frem til at drøfte Grøn Norm mere indgående med politikere og byplanlæggere.

– De konferencer og møder vi havde planlagt i 2020 er desværre blevet aflyst på grund af corona-epidemien – så nu ser vi frem til, at vi kan komme i dialog med beslutningstagere og andre relevante i 2021.

I mellemtiden har Green Cities sendt trykte eksemplarer af Grøn Norm ud til alle kommuner og regioner i Danmark – ligesom 80 udvalgte folketingspolitikere har fået tilsendt normen.

Grøn bynatur skaber merværdi
I More Green Cities for Europe vil der – på samme vis som i det nuværende projekt – blive fokuseret på de fem værdier, klima, trivsel, biodiversitet, social sammenhængskraft og økonomi.

– De fem værdier giver god mening set i forhold til de udfordringer, vores samfund står overfor med klimaforandringer, stress og tab af biodiversitet – og som grønnere byer netop kan bidrage til at løse, fortsætter Henning Roed.

– Det er videnskabeligt dokumenteret, at adgang til grønne områder påvirker vores trivsel og mentale sundhed, og at træer og beplantning har positiv indvirkning på klimaudfordringer og biologisk mangfoldighed. Det er også påviseligt, at grøn bynatur kan aflæses i kroner og øre – for eksempel set i forhold til øgede skatteindtægter som følge af merværdi af ejendomme, der ligger tæt ved grønne områder.

I det kommende projekt vil hjemmesiden TheGreencities.eu fortsat være en central platform for myndigheder, politikere og andre fagprofessionelle, hvor de kan hente viden om merværdien af grønne områder – og lade sig inspirere via de best practices, der løbende lægges på sitet. Sitet indeholder også en kalender, hvor alle arrangementer lægges ud.

– Derudover kan man naturligvis følge os på de sociale medier, hvor vi fortsat vil poste nyheder og artikler, siger Henning Roed.

Yderligere info og kontakt til Henning Roed, projektejer Green Cities, via:
Projektleder Birte Kennedy, M: 2262 2820 E: info@green-cities.dk

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel