skip to Main Content
200 engagerede grønne fagprofessionelle talte om vejen mod mere biodiversitet

200 engagerede grønne fagprofessionelle talte om vejen mod mere biodiversitet

image
Miljøminister Lea Wermelin åbnede konferencen – Build for Biodiversity
8.6.2021

Det var i sandhed Green Cities kernebudskaber, der var i centrum i to dage i Charlottehavens skønne konferencefaciliteter til konferencen Build for Biodiversity, der blev åbnet af miljøminister Lea Wermelin.

Som repræsentant for Green Cities var det en fornøjelse at lytte til oplæg og budskaber fra oplægsholderne – og til de mange spørgsmål, der blev stillet fra salen undervejs i konferencen.
Det handlede alt sammen om betydningen af grønnere byer og det alarmerende behov for mere biodiversitet. Udfordringerne for at nå dertil – og med gode eksempler på, hvordan det kan lykkedes.
Det hele passede harmonerede perfekt til Green Cities kernebudskaber og det, vi arbejder for.

På anden dagen var Green Cities repræsentant Susanne Grunkin på scenen. Udover sit job som projektleder og kompetenceleder for bæredygtighed URBAN hos Arkitema Architects repræsenterer Susanne også Danske Landskabsarkitekter i Green Cities styregruppen. Med dette afsæt træder Susanne op i en række sammenhænge, hvor hun blandt andet fortæller om Grøn Norm og præsenterer gode cases på, hvordan kommunerne arbejder med at blive grønnere.

I sit oplæg gav Susanne Grunkin eksempler på, hvordan to kommuner allerede har – eller er på vej med at implementere elementer, der beskrives i Grøn Norm.

Høje Taastrup Kommune har lavet en analyse af 300 meters afstand til et grønt område og ud fra den, har de formuleret en visionsplan for 17 bynære bynaturområder. Heri arbejdes der videre ud fra tre af de ti værktøjer i Grøn Norm:

03: Afstand til grønne områder (retning for drøftelserne og en del af beslutningen)
09: Vild bynatur og bynatur (sammensætningen af plantearter, den fysiske natur i området, variation i levesteder)
10: Økonomi i bynatur (sigte på at øge kommunens attraktivitet)

Odense Kommune, der har en vision om at blive ”Danmarks grønneste storby”
Susanne præsenterede her Odense Kommunes indsats med at forvandle en indfaldsvej til en ny grøn byport i Odense, der samtidig er et lokalt grønt bystrøg.
Grøn Norm præsenterer tre indsatser, som der arbejdes med i Odense Kommune:

01: Antal grønne kvadratmeter
04: Grøn infrastruktur
05: Træer i byen

Susanne Grunkin fremhævede også et eksempel fra Lomma Kommune i Sverige. I Grøn Norm beskrives blandt andet, hvordan Lomma Kommune har udviklet en metode til at kortlægge økosystemtjenester og naturværdi i et givent område.
Metoden anvendes ved byggeri og byomdannelse til at få indsigt i hvilke værdier, der påvirkes – hvilket giver mulighed for at beskytte dem.

Efter Susannes oplæg var der en livlig og spændende debat med deltagelse af Anne Mette Boye, stadsarkitekt, Aarhus Kommune, Heidi Bank, Venstre, Danmarks Liberale Parti, Marianne Larsen, Th. Skov Larsen og Susanne Grunkin, der var moderator på debatten.

Green Cities havde en stand i foyeren – hvor vi kom i dialog med en række af gæsterne.

Fakta
Konferencen Build for Biodiversity var arrangeret af Building Green, der allerede har planlagt den næste af slagsen – det bliver 2. og 3. marts 2022.

Se programmet fra dette års konference her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel