skip to Main Content
Et urbant naturlandskab på toppen af et ​​indkøbscenter

Et urbant naturlandskab på toppen af et ​​indkøbscenter

image
31.12.2019

158 boliger placeret på toppen af et indkøbscenter – omgivet af frodige og rekreative rum og med masser af fællesskaber.
Vi taler om Landskabsprojektet Tagkronen på toppen af Kronen – Vanløses nye indkøbscenter.

– Visionen for Tagkronen er at skabe boliger baseret på principperne om bæredygtighed og fællesskaber, fortæller Jonas Sangberg, arkitekt MAA/MDL og indehaver af Sangberg.

Selve boligprojektet udgøres af en blanding af boligtyper bygget ved hjælp af genanvendelige materialer og er placeret i nærheden af ​​et offentligt transportknudepunkt. Konstruktionerne er lavet af præfabrikerede træmoduler ─ en hurtig, nem, effektiv og meget CO2-venlig konstruktionsteknik ─ der danner kompakte rækkehuse på 2 og 4 etager.

Et grønt miljø understøtter trivsel og sundhed
Det grønne tagmiljø på Tagkronen understøtter den biologiske mangfoldighed takket være de forskellige planter, der er placeret på både taglandskabet og på gadeniveauet, der omkranser byggeriet.

– På Tagkronen udsættes beboerne for grønne områder, hvilket sikrer dem et sundere liv, da nærheden til grønne rum har positiv indflydelse på vores velbefindende, fortæller Henriette Schønheyder van Deurs, Landskabsarkitekt MDL og pointerer, at landskabsprojektet sikrer grøn udsigt fra alle lejligheder.
- Når beboere træder ud af deres hjem, befinder de sig straks i grønne omgivelser.

Planterne har en rumskabende funktion som adskiller private zoner fra semi-offentlige zoner.
- Det opleves som en grøn rejse, når du bevæger sig rundt i kvarteret, hvor planter er synlige og omgiver dig – uanset hvor du er, fortsætter Henriette Schønheyder van Deurs.

Specialiserede planter

Planterne er specialiserede og udvalgt efter, hvor godt de kan modstå, de unikke forhold, de er placeret i. 
På grund af fraværet af vandingsfaciliteter, skal planterne være robuste og tørketolerante – på nogle steder skal de klare meget udsættelse for sol, andre steder skal de trives under mere skyggefulde forhold. 
Overalt skal planterne være vindtolerante på grund af deres placering højt over jorden, hvor vinden er stærkere end på gadeniveau. Desuden er beplantningen kendetegnet ved en stor variation, der både respekterer sæsonændringerne, og sikrer, at hver sæson har noget nyt at byde på: fra de tidlige tulipaner i foråret til de stærke røde og gule farver i efteråret.

Plantebedene sikrer en grøn struktur, og sørger for, at landskabet ved Tagkronen optager mere regnvand sammenlignet en traditionel tagløsning.

Aktivering af overskudsarealer
– Ved at aktivere taget på et indkøbscenter har vi omdannet et ellers kedeligt overskudsrum til et levende fællesskab.
- Landskabsprojektet repræsenterer en høj rekreativ værdi for beboerne på grund af forskellige store, semioffentlige lommeområder, der fungerer som mødesteder. Og de moderate projektomkostninger viser, at det er muligt at skabe et rekreativt, grønt miljø med relativt lave omkostninger, pointerer Henriette Schønheyder van Deurs.

FAKTA

Projektnavn: Landskabet ved Tagkronen
Beliggenhed: Vanløse Torv, Vanløse, Denmark
Årstal for realisering: 2018
Bygherre: Apollovej ApS
Landskabsarkitekt: Sangberg

Anlægsgartner: Malmos
Areal: 7.000 m²

En læser har på vores LinkedIn profil spurgt ind til en beplantningsliste set i forhold til, om de viste planter reelt understøtter biologisk mangfoldighed:

Vi har fået følgende svar fra Sangberg Architects:

Som udgangspunkt er klimaet på et grønt tag ekstremt kunstigt og svarer ikke til en eksisterende naturtype i DK. Målet med Tagkronen har været at skabe frodige og imødekommende rammer for beboerne, og således har beplantningen haft et arkitektonisk sigte, der har sin berettigelse i den specifikke kontekst, som er meget urban, og ikke ligger direkte i forlængelse af habitater. Derudover er der lagt vægt på at udvikle en robust beplantningsstrategi, der resulterer i en nem og sikker drift, som sikrer det grønne udtryk på den lange bane. Der er også taget hensyn til årstiderne, og at det skal være grønt og blomstrende så meget af året som muligt. Plantevalget er truffet på baggrund disse parametre.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel