skip to Main Content
Transformation af udtjente områder til blandede bykvarterer

Transformation af udtjente områder til blandede bykvarterer

image
Den oprindelige beplantning i Französisches Viertel samt en frodighed af ny bynatur udgør et formidabelt bindemiddel mellem ny og gammel arkitektur, ligesom det skaber en unik atmosfære i byrummene.
11.10.2023

At vores byer bliver rigere og får flere dimensioner med, når vi bevarer og transformerer udtjente eller underudnyttede områder til nye bykvarterer, er en af flere gode pointer, der kommer frem i et interview med borgmesteren i den Sydtyske by Tübingen. Det gælder ikke mindst også bevaring af gamle træer og eksisterende natur, der fremmer oplevelsen af tidens dimension og er med til at skabe mere sanselige steder i en ellers mere og mere digitaliseret verden.


I Tübingen har den arkitektuddannede borgmester Cord Soehlke været en af de drivende kræfter i byens unikke koncept for bykvarterer, der rummer tre simple men virkningsfulde mål:
– Forny og forbedre de ikke udviklede dele af byen.
– Udvikle brownfield i stedet for at udvikle greenfield.
– Anlægge bykvarterer i stedet for monofunktionelle boligområder.


Med dette klare koncept er flere bebyggede områder i Tübingen blevet transformeret til attraktive, bykvarterer med en mangfoldig bynatur. Områder, der før var militærets kaserneområder eller fabriksområder, er blevet transformeret til urbane, nedskalerede og diverse bykvarterer, hvor både eksisterende bygninger og oprindelig beplantning er med til at give de nye byrum identitet og ikke mindst oplevelsen af tid.LÆS HELE ARTIKLEN HER


incl. tekst om Dansk Byplanlaboratoriums casestudie “Omdannelse af erhvervsområder”.


Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel