skip to Main Content
Byggeri og bynatur – hvordan skaber vi plads?

Byggeri og bynatur – hvordan skaber vi plads?

image
Debatten er i gang – i panelet deltog Solveig Bergmann Nielsen, Søren Windell, Mette Dalsgaard og Niklas Sjøbeck Jørgensen – Susanne Grunkin var moderator
13.6.2024

Politiske og lovgivningsmæssige incitamenter kan være en vej frem mod at skabe en bedre balance af det byggede og det groede miljø i de større byer? Det var et af de bud, der kom frem i Green Cities debatten ”Beton, biler og bynatur” på Folkemødets første dag. 

I panelet deltog Mette Dalsgaard, business development director, COWI, Solveig Bergmann Nielsen, stadsarkitekt, Rødovre Kommune, Søren Windell, rådmand, By- og Kulturforvaltningen (C), Odense Kommune og Niklas Sjøbeck Jørgensen, seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling – Susanne Grunkin Green Cities og Arkitema modererede debatten.

I debatten blev det tydeliggjort at problemstillingen med at skabe en bedre balance mellem byggeri og bynatur er forbundet med dilemmaer. For eksempel er det en udfordring, at kantzonerne omkring planlagte bygninger – som kunne blive grønne – samtidig er meget dyre og dermed attraktive kvadratmeter.

Debatten kom også forbi problemstillingen som Green Cities oplæg til Grøn Norm 2.0 afdækkede, nemlig at kommunerne opgør omfang af det grønne på meget forskellige måder, som gør det vanskeligt at belyse, hvad mere og bedre bynatur egentlig betyder.

Panelet var enige om, at det er kommunerne, der skal sætte retningen – men at udfordringen er, at ikke to kommuner er ens. De har forskellige præmisser.

For eksempel er Rødovre Kommune som en storby, men har problematikker som en forstad. I kultur og adfærd viser det sig blandt andet ved, at borgere foretrækker bilen, selv om det blot er en fem minutters strækning, de skal tilbagelægge for at komme til Rødovre Centrum.

De økonomiske incitamenter er også en pointe, der kom tydeligt frem under debatten. Det er lettere at udleje en ejendom, når der er lækkert omkring. Odense har fået den første DGNB-certificerede bydel. Her spiller bynaturen en vigtig rolle, og det er noget, der har stor betydning for kommunen.

Vi skal også arbejde på flere politiske og lovgivningsmæssige incitamenter. En norm kan være en del af løsningen, men der er stadig en tro på frivillighedens og forhandlingens vej. I Odense Kommune arbejder de lige nu med, hvor langt de kan komme ad dialogens og forhandlingens vej.

Læs Green Cities oplæg til Grøn Norm 2.0 her

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel