skip to Main Content
Bynatur er den lille løsning på det store problem

Bynatur er den lille løsning på det store problem

image
4.6.2021

Susanne Grunkin, Danske Landskabsarkitekter, har, på vegne af Green Cities, skrevet en kommentar til 10 dogmer for Bedre Byskik.

”Det giver nyt momentum i debatten om den gode by, når stærke kræfter som Mette Lis Andersen og Jes Møller byder ind med 10 dogmer for Bedre Byskik i bogen ’Bedre byskik’. Meget andet end bedre bygninger skal der til for at få skik på byen. Med bedre traditioner og bedre måder at handle på, når vi udvikler byer, vil vi kunne gøre det anderledes og bedre, end vi gør nu.”

I sit indlæg pointerer Susanne Grunkin også, at vi hverken har tid eller råd til at tage ét problem ad gangen.
”om det er nu, er vores bysamfund ikke mindst udfordret på klima, sundhed og tab af biodiversitet. Og vi kan ikke bygge det væk. Ved at lade bynaturen spille en større rolle og ved at bruge naturen i byen som drivkraft for forandringer, vil vi både kunne komme centrale udfordringer i møde, ligesom vi kan løfte på endnu flere parametre, hver gang vi investerer.

For som udviklingen går, har vi hverken tid eller råd til at tage ét problem ad gangen. Vi er nødt til at tænke i helheder, for hvornår kommer der en ny chance? Det har FN’s mål for bæredygtig udvikling netop taget højde for.”

Læs hele indlægget her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel