skip to Main Content
Bynatur giver øget værdi – også når der måles i kroner og øre

Bynatur giver øget værdi – også når der måles i kroner og øre

image
Med Green Cities nye publikation ”Sæt pris på bynatur” stiller vi skarpt på den økonomiske værdi af bynatur – og giver eksempler på, hvordan grønne områder med fordel kan prioriteres på lige fod med byggeri.
15.6.2023

Det er en kendsgerning, at et byggeri eller boligområde stiger i værdi, når det er omgivet af parker og natur. Så man fristes til at spørge, hvorfor vi ikke får mere af det grønne i byerne?

Med Green Cities nye publikation ”Sæt pris på bynatur” stiller vi skarpt på den økonomiske værdi af bynatur – og giver eksempler på, hvordan grønne områder med fordel kan prioriteres på lige fod med byggeri.

Publikationen ”Sæt pris på bynatur”  kan hentes her


– Med vores nye publikation sætter vi spot på nødvendigheden af også at anskue anlæg af grønne områder i byerne ud fra en økonomisk vinkel, siger Henning Roed, Danske Planteskoler, projektejer af Green Cities kampagnen.
– Det skal stå tydeligt for politikere, byplanlæggere og developere, at der også er en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst ved, at vi i højere grad får skrevet bynatur ind i lokalplanerne.

– Vi har blandt andet initieret et udviklingsforløb mellem Aarhus universitet og fire kommuner – hvor kommunerne har skullet arbejdet med en model til at regne på den rekreative værdi af parker målt i økonomisk værdi.

Citat fra publikationen:

”Ved at værdisætte de rekreative gevinster kommer man ud over en
”mavefornemmelse” af, at det er godt at lave grønne løsninger.

Camilla K. Damgaard, afdelingschef NIRAS


I publikationen præsenteres også andre afledte økonomiske effekter ved at sikre nærhed til bynatur – for eksempel har studier vist, at medarbejderes adgang til natur og grønne områder er et uforløst potentiale, der både kan reducere fravær og øge produktiviteten.

Blandt de øvrige emner i publikationen er eksempler på, hvordan man kan transformere udtjente erhvervsområder til bykvarterer – og hvordan man kan øge trivsel og motivation ved grønne skolegårde.

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Birte Kennedy info@green-cities.dk

Følg os på:

      

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel