skip to Main Content
Byudviklingen ødelægger den biologiske mangfoldighed

Byudviklingen ødelægger den biologiske mangfoldighed

image
3.6.2019

Det er bekymrende, når lokalpolitikere stolt fortæller, at deres kommune er grøn. For samtidig har de blikket så skarpt rettet mod, at deres by skal vokse, at de overser, at levestederne for dyr og planter forsvinder bid for bid, skriver Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter i debatindlæg.

Grunkin mener, at det manglende fokus på at sikre den biologiske mangfoldighed går under radaren, fordi der ikke er store erstatningssummer på spil som med klimakrisen. Heri er Henning Roed, formand Danske Planteskoler helt enig.
– Det er meget vigtige pointer, Susanne Grunkin fremfører i debatindlægget. De grønne miljøer i byerne er langt mere komplekse, end de fleste politikere forstiller sig, siger Henning Roed, der efterlyser større forståelse og indsigt i de grønne miljøer og deres betydning.
– Det er ikke tilfældigt, at Green Cities har hele fem værdisæt i arbejdet på at skabe flere grønne områder og mere natur i byerne (klima, biodiversitet, trivsel, social sammenhængskraft og økonomi, red.)
- Klima og biodiversitet har fået megen spalteplads under valgkampen. Men grønne miljøer og bynatur skal også ses i sammenhæng med de mennesker, der bor i byerne. Det er her vi taler om sundhed, trivsel og social sammenhængskraft.  
- Det er vigtigt, at tænke hele vejen rundt, opfordrer Henning Roed.

Læs Susanne Renée Grunkins debatindlæg her

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel