skip to Main Content
Engageret debat om grønnere byer

Engageret debat om grønnere byer

image
11.1.2019

En ting står fast!
Meningerne er mangeartede, nuancerne adskillige og der er mange hensyn at tage.
Det er groft sagt det efterladte indtryk efter en spændende og energifyldt konference på Christiansborg forleden om, hvordan vi kan få mere natur ind i byerne. Og hvorvidt det er byggeri eller bynatur, der skal brede sig ud over de stadigt færre tilgængelige kvadratmeter.

Konklusionen blev – at det ikke er et enten eller. Men at der skal være plads til både byggeri og bynatur. Og at vi skal ha fokus på af finde de fælles takter i et samarbejde på tværs af brancher, interesser og kommunegrænser. Også spørgsmålet om der burde laves en national strategi for, hvordan vi får grønnere byer blev vendt.

Som Trine Torp, Miljø- og Naturordfører (SF) afslutningsvis konkluderede:
– Det har været en utrolig spændende dag og med en diskussion, som jeg vil tro, vi kunne lave en uges seminar om, fordi det her spørgsmål om grønnere byer netop har så mange afkroge.

Roskildes borgmester, Joy Mogensen pegede eksempelvis på dilemmaet, om vi vil have vækst eller bæredygtig udvikling?
– Det er en dagsorden, som er er supervigtig, pointerede Joy Mogensen, og opfordrede i samme åndedrag til, at vi træffer en fundamental beslutning om, hvordan vi ønsker vores samfund skal udvikle sig – og at vi i den proces får flettet vækst og social samhørighed sammen med en grøn dagsorden.
– Vi skal eksempelvis kombinere klimasikring med attraktive bymiljøer, understregede Roskilde-borgmesteren, der også udtrykte store forventninger til de unge – til næste generation.
– De unge mennesker er helt klar på at ændre livsstil. De er ikke bange for at gøre tingene på en anden måde, hvis de til gengæld er sikre på, at de har en god verden at vokse op i.

Se Joy Mogensens indlæg her:Gør det grønne os sundere?
Sundhedsforsker Bente Klarlund nuancerede debatten yderligere ved at sætte spørgsmålstegn ved, om borgerne reelt bliver sundere af, at der kommer flere grønne områder i byerne.
– Grønne områder har formentlig positiv effekt på fysisk og mental trivsel, men evidensen er ikke altid meget stærk, pointerede sundhedsforskeren.
– Men hvis det grønne fører til, at man bliver mere fysisk aktiv – så har det en effekt på trivslen.
Her henviste Bente Klarlund til en undersøgelse, der viser, at folk der bor i gangbare, tætbefolkede kvarterer med forbundne gader og stier, i nærheden af butikker, restauranter m.v. –  er mere fysisk aktive.
–  Men man kan altså ikke bare regne med, at folk bliver mere fysisk aktive ved, at man lægger en park et sted i byen og ikke samtidig understøtter med alt det andet.

Se Bente Klarlunds indlæg her:Byer konkurrerer om at være liveable
Projektdirektør Curt Lilliegreen, Boligøkonomisk Videncenter, Realdania pointerede blandt andet i sit oplæg, at når prisen på boliger fastsættes, er nærheden til grønne områder helt afgørende – vel at mærke når vi taler i en afstand af 500-1000 meter til det grønne.
– Så når vi alene taler om værdien for forbrugerne har de grønne områder inde midt i byerne en meget, betydelig værdi.
Curt Lilliegreen pegede også på, at et andet økonomisk argument for at få det grønne ind byerne er kampen om at tiltrække de større virksomheder, som ønsker veluddannet arbejdskraft og en grøn profil.
Det at man skaber noget liveability i byerne er med til at gøre Danmark til et mere spændende sted at placere sig.

Se Curt Lilliegreens indlæg her:Bygherrerne skal turde sætte retning
– Man skal som bygherre vide, hvad man vil og sætte en retning, understregede projektudviklingsdirektør Mia Manghezi, PensionDanmark i sit oplæg om, hvordan PensionDanmark arbejder med bæredygtigt byggeri.
– Bygherrerne skal turde gå forrest og sige, hvad vi vil med det her sted – og så prøve at få hele holdet med i den retning. Vi skal hele tiden være med til at drive udviklingen og tænke nyt.

Se Mia Manghezis indlæg her:National strategi for bæredygtige byer
Efter de fire indlæg fulgte en livlig debat mellem folketingspolitikerne Trine Torp (SF), Jens Joel (S), Erling Bonnesen (V) og Albertslunds borgmester Steen Christiansen (S) – og med mange spørgsmål fra salen.
Undervejs fandt politikerpanelet enighed om, at det er vigtigt, at vi tænker på tværs – også af kommunegrænser, når der f.eks. tales klimatilpasninger.
Det blev drøftet, hvorvidt vi – måske – kunne have nationale planer for bæredygtighed eller for, hvordan vi får grønnere byer.
Og lidt selvransagelse blev det også til, da et par af politikerne satte spørgsmålstegn ved, om Christiansborgpolitikerne reelt har fokuseret nok på de kvaliteter, der er andre steder i landet – fremfor mest at fokusere på storbyerne?
– Vi har et dilemma mellem at skaffe god, kvalitativ plads til dem, der allerede bor i byerne – og til dem, der står og gerne vil ind, pointerede Jens Joel, Energi- og Klimaordfører (S).
Albertslund borgmester Steen Christiansen (S) konkluderede, at uanset hvad så vil urbaniseringen fortsætte.
– Folk flytter til byerne. Så derfor er vi nødt til at finde nogle udviklingsmuligheder, som gør, at vi både kan sikre en bæredygtig udvikling, og at man rent faktisk vil bo, der hvor man har mulighed for at bo.

Se debatten her:Program for konferencen

 

Følg os på:

   

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel