skip to Main Content
Flere grønne områder er skrevet ind i idekatalog til regeringen

Flere grønne områder er skrevet ind i idekatalog til regeringen

image
4.6.2020

En statslig anlægspulje på 1 mia. kr. der skal bidrage til, at kommunerne kan etablere 10 procent flere grønne arealer i byerne.


10 procent flere grønne arealer i byerne er et af de forslag, som erhvervsorganisationen SMVdanmark for nylig har afleveret til regeringen i målet om at styrke den økonomiske genopretning af Danmark efter coronakrisen.
I mødet med SMV deltog direktør Michael Petersen og formand Søren Sømod, Danske Anlægsgartnere, der er en af de fem brancheorganisationer bag Green Cities projektet.

– Vi er meget tilfredse med, at det lykkedes os at få et punkt vedrørende flere grønne områder i byerne med i kataloget, siger Michael Petersen, Danske Anlægsgartnere.

Der er i alt 19 punkter i idekataloget – og #13, der omhandler flere grønne områder lyder som følger:

#13 Flere grønne områder i byerne
SMVdanmark foreslår derfor en ny statslig anlægspulje på 1 mia. kr., der skal bidrage til, at kommunerne kan etablere 10 pct. flere grønne arealer i byerne.
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil 10 pct. mere grønt i byen sænke overflade-temperaturen med 1,2 °C i parcelhuskvarterer og 3,2 °C i byens centrum.
Coronakrisen har vist, at den sparsomme mængde grønne områder i byerne er en udfordring for de mange danskere, der har brug for et åndehul udenfor hjemmet.
Flere grønne arealer i byerne kan samtidig øge biodiversiteten, mindske CO2 samt sænke temperaturen i byerne.
Derudover vil etableringen af flere grønne arealer stimulere efterspørgslen og sikre flere grønne jobs.

Hele idekataloget kan læses her

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel