skip to Main Content
FLERE TRÆER KAN BESKYTTE OS MOD HEDEBØLGER

FLERE TRÆER KAN BESKYTTE OS MOD HEDEBØLGER

image
27.8.2019

Dagbladet Information bringer i dag et debatindlæg, hvor formand for danske Landskabsarkitekter, Susanne Reneé Grunkin, på vegne af Green Cities, tydeliggør træers altafgørende betydning i arbejdet med at opnå attraktive, behagelige byer med modstandskraft over for klimaforandringer.

Citat fra debatindlægget:
”Kommunerne bør skærpe ambitionerne for det grønne i lokalplanerne. I Odense Kommune skal man allerede plante to træer, og ikke bare et enkelt, når der er brug for at fælde et eksisterende træ. I Roskilde Kommune kan man se lokalplaner med endog meget detaljerede planteplaner, så kommunen er tydelig med deres fokus på det grønne. I Aalborg viser man vejen med en »Strategi for Bynatur«.”

Læs debatindlægget her

– Det er essentielt, at kommunerne bliver mere opmærksomme på betydningen af, at vi planter flere træer, siger Henning Roed, formand, Danske Planteskoler og henviser til et oplæg til grøn norm for bynatur, som Green Cities netop har præsenteret.
- Her lægger vi op, til at der formuleres en grøn norm med standarder og retningslinjer til at udvikle og anlægge mere og bedre bynatur – herunder at der plantes flere træer. 
- Listen over positive effekter af natur og grønne områder er lang – og bynatur og den artsrigdom, der følger med – skaber øget livskvalitet for både mennesker, planter og dyr, pointerer Henning Roed, der ser frem til at drøfte oplægget til grøn norm med de besøgende til Have & Landskab udstillingen i Slagelse 28. – 30. august.

Læs hele oplægget til grøn norm her

Læs pixi-udgave til grøn norm her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel