skip to Main Content
For få grønne frirum i byerne

For få grønne frirum i byerne

image
20.4.2020

Det er bekymrende, at vi til daglig befinder os i et sundhedsmæssigt risikomiljø, fordi der ikke er tilstrækkelig plads til rekreative, grønne miljøer, skriver Susanne Renée Grunkin, formand for Danske Landskabsarkitekter på vegne af Green Cities i debatindlæg i Politiken Byrum.

Coronakrisen har desuden åbenbaret en social skævvridning i adgangen til grønt.
I indlægget peger Susanne Grunkin blandt andet på, at der er stor tilflytning til byerne, hvilket giver et pres på friarealer, så det grønne ofte må vige pladsen for byggeri. Og at denne pladsmangel er blevet endnu mere synlig under coronakrisen, når folk trænger til at komme lidt ud. De søger ud i byens grønne områder, men der er trængsel og dermed utrygt, når man samtidig skal holde lidt afstand til hinanden.

Læs debatindlægget her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel