skip to Main Content
GRØN NORM ER MED I NOTAT OM BIODIVERSITETSPAKKE

GRØN NORM ER MED I NOTAT OM BIODIVERSITETSPAKKE

image
5.2.2020

Oplæg til Grøn Norm udarbejdet af Green Cities er blevet fremhævet i miljøministerens nyligt udgivede notat over indsendte forslag til en kommende biodiversitetspakke.

”Det er strømmet ind med idéer til den naturpakke, som miljøminister Lea Wermelin (S) har varslet.” Det kan man læse i Altingets artikel den 4 februar 2020. I november 2019 havde ministeren åbnet mulighed for at alle – privatpersoner, fonde og organisationer kunne indsende idéer og det blev til i alt 357 svar med forslag til bedre beskyttelse af natur.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu fået inddelt alle forslag i 11 kategorier, hvoraf en af kategorierne handler om natur i byer. Kategorier med svarene er offentliggjort i et notat med titlen: ’Oversigt over forslag på biodiversitet’

Under temaet ’Natur i byer’ er Green Cities indsendte forslag om en grøn norm blevet fremhævet:

”Der er indsendt 84 forslag, som afsenderen vurderer omhandler natur i byer. Emnet kan opdeles i underkategorierne bynær naturparker og natur i konstruktioner. Der er flere bekymrede borgere, der henvender sig omkring inddragelse af bynær natur til byggeri. Det foreslås i den forbindelse, at der sættes fokus på biodiversitet i parker og lign. Andre forslag handler om at skabe bedre muligheder for etablering af taggrønt og faunafacader og f.eks. opskalering af et konkret projekt fra Vesterbro om privat ’adoption’ af pleje af bede i byerne. Den danske del af det europæiske Green Cities projekt har udarbejdet et oplæg til en grøn norm for bynatur om at sætte krav til grønnere byer.”

I Green Cities glæder vi os over, at komme til orde i denne vigtige dagsorden og vi vil følge det videre arbejde med biodiversitetspakken.

Læs mere:
Oversigt over forslag på biodiversitet
Idéerne vælter ind: Wermelin har modtaget hundredvis af forslag til naturpakken

Følg os på:l

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel