skip to Main Content
GRØN NORM til 80 udvalgte folketingspolitikere

GRØN NORM til 80 udvalgte folketingspolitikere

image
29.9.2020

Op til Folketingets åbning 1. oktober er der en stak GRØN NORM på vej til 80 folketingspolitikere. I kuverten ligger også et print af det debatindlæg, Altinget bragte forleden – hvor Green Cities opfordrer regeringen til at sætte bynatur på finansloven.

Kuverterne til folketingsmedlemmerne er de foreløbigt sidste i rækken af forsendelser af Grøn Norm. I august fik alle landets 98 kommuner tilsendt samlet set 1000 eksemplarer af publikationen – og et par uger senere var det de fem regioner, der modtog en række eksemplarer af Grøn Norm.

– Med denne indsats håber vi, at såvel lokal- som regions- og landspolitikere får kendskab til Grøn Norm og dermed til, hvordan der kan skabes både mere og bedre bynatur, siger Henning Roed, formand Danske Planteskoler og projektejer, Green Cities.

I kuverten til folketingsmedlemmerne var også et print af det debatindlæg som Green Cities havde i Altinget for nylig. Her opfordrer Green Cities regeringen til at sætte bynatur på finansloven.

– I debatindlægget foreslår vi, at der laves en national plan med det mål at øge den grønne masse i de større byer med ti procent, og at der sættes en milliard kroner i ryggen til at sætte skub i udviklingen.

– Grøn Norm kunne være et værdifuldt redskab i en sådan proces, pointerer Henning Roed og tilføjer at oplægget er blevet rigtig godt modtaget – både i Danmark og i udlandet.

– Grøn Norm skal ses som et oplæg til dialog om de forskellige værktøjer og metoder, der kan være med til at sikre en bedre balance mellem byggeri og bynatur. Det er samtidig tænkt som inspiration til kommunerne, når de skal formulere planer for byplanlægning, natur- og parkpolitik m.v.

Green Cities udgav sidste sommer et første oplæg til en grøn norm for bynatur. Den præsenterede seks metoder til at skabe mere bynatur.
Med Grøn Norm version 2.0, går Green Cities et spadestik dybere – og fokuserer her blandt andet også på kvaliteten af bynatur.

Eksempelvis præsenteres en række forskellige værktøjer, hvormed man kan vurdere og måle kvaliteten – herunder hvordan man kan værdisætte det grønne i kroner og øre.

Læs Grøn Norm 2.0 her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel