skip to Main Content
Grønne nærområder taber terræn

Grønne nærområder taber terræn

image
18.10.2020

Det grønne nedprioriteres, når der bygges i byerne.


Højere og tættere byggerier løser behovet for flere boliger i byerne, men når det er på bekostning af grønne områder, har det følger for livskvaliteten og for håndteringen af nedbør.

Morten Weeke Borup, formand, Landskabsrådet og Susanne Grunkin, formand, Danske Landskabsarkitekter, der begge også er en del af Green Cities styregruppe – kommenterer problemstillingen i en artikel i ”Grønt Miljø”.

Læs artiklen her

Link til hele bladet – “Grønt Miljø” – hvor artiklen kan læses på side 4-6

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel