skip to Main Content
Grønne områder underprioriteres for ofte

Grønne områder underprioriteres for ofte

image
Et beregningsværktøj til værdisætning af parker og natur kan bruges til at argumentere for grønne kvadratmeter, når udviklingen af byens rum skal planlægges, mener Toke Emil Panduro, seniorforsker ved Aarhus Universitet.
7.9.2023

Ifølge seniorforsker Toke Emil Panduro, ved Institut for Miljøvidenskab ved Aarhus Universitet, sker det for ofte, at byens parker og grønne områder underprioriteres til fordel for anden anvendelse af byens rum, når udviklingen af byerne skal planlægges.

– Kommunerne er opmærksomme på, at grønne områder giver deres borgere rekreative oplevelser, fastholder og tiltrækker ressourcestærke borgere, sikrer biologisk mangfoldighed og kan bidrage til at klimatilpasse byen.
– Men problemet er, at kommunerne ikke har redskaber til at beregne eller dokumentere den økonomiske værdi af disse gevinster, siger Toke Emil Panduro, som Park- og Naturforvalterne havde inviteret til at give et oplæg med titlen ”Værdien af grønne områder”  i forbindelse med ”Danske Parkdage 2023”.
Seniorforskeren har i foråret 2023 gennemført et udviklingsforløb med fire kommuner, hvor der er arbejdet med at lave beregninger på den rekreative værdi af parker og natur.

I sit oplæg præsenterede Toke Emil Panduro de overordnede principper i beregningsmodellen – han beskrev både muligheder og udfordringer – og perspektiverne for at videreudvikle modellen.
Aarhus Universitet – Nationalt Center for Miljø og Energi – har i forbindelse med projektforløbet udarbejdet en videnskabelig rapport – ”SÆT PRIS PÅ PARKER & NATUR”

I publikationen ”Sæt pris på bynatur” – som Green Cities udgav i juni 2023 – finder du artikler om de konkrete cases fra kommunerne. Du kan se publikationen her

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel