skip to Main Content
Haveejere forstærker utilsigtet biodiversitetskrisen

Haveejere forstærker utilsigtet biodiversitetskrisen

image
27.6.2019

Af Susanne Renée Grunkin, formand Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Ellen Lærke Jørgensen, landskabsarkitekt mdl, Havearkitektgruppen.

Haveejere råder tilsammen over en relativt stor andel af Danmarks areal. Derfor betyder det meget, når indretningstendenser for haverne breder sig ud i landet.

I rapporten ”Parcelhushaven – en del af byens natur” Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2014 anslås det, at ud af Danmarks godt 2,5 mio. boliger udgjorde parcel- og rækkehuse i 2013 knap 60 procent (Danmarks Statistik, dst.dk (om boliger)).

Rapporten anslår også, at eksempelvis parcelhushaver udgør en betydelig del af det storkøbenhavnske areal, nemlig omkring seks procent af hele arealet. Til sammenligning udgør skove omkring 13 procent af Danmarks areal. Hvad hver haveejer gør har således en betydning.

I kommentarer, som Danske Landskabsarkitekter også modtager gennem Green Cities’ facebookopslag lyder det:

”Hvordan ændrer man den herskende æstetik i parcelhushaver, hvor græsørkener og fliser er dominerende?”

”Vi har en meget lille grund, som vi overtog for nogle år siden, meget forsømt og tilgroet. Vi har fjernet meget, men det er svært at finde ud af at indrette den.”

Usikkerhed om, hvilke muligheder en frodig gammel have kan gemme på kombineret med en forestilling om, at skærver og andre belagte overflader er bedste løsning, når man ikke har tid til at passe sin have, ja det bliver en tendens man kan opleve i mange villakvarterer rundt om i Danmark.
Og ’mange bække små…’ – sådan bidrager en tendens utilsigtet til en kritisk udvikling, hvor vi mister biologisk mangfoldighed og levesteder for planter og dyr.
Til Danske Landskabsarkitekters medlemmer hører også en del havearkitekter, hvis arbejde er væsentligt i forhold til at hjælpe de mange usikre haveejere til at træffe gode beslutninger, der både er miljømæssigt bæredygtige og samtidig sikrer mere værdi for haveejerne. Haveejerne får både – rummelighed og oplevelser, sanselighed, årstidsvariation, afslapning og hygge. De får også plads til hverdagsaktiviteter som boldspil, leg i en sandkasse, dyrkning fx i højbede og grillpladser.

Haveejere kan spare tid og penge
Samtidig får havearkitekterne også givet vejledning, der i sidste ende kan redde haveejerne fra unødvendige økonomiske udgifter, og som kan give dem mod til at bevare mere eksisterende beplantning, uden at det kræver for meget tid til havearbejde.
For der skal selvfølgelig være styr på, at den pleje og pasning, som haven kræver, også svarer til den tid, haveejerne kan afsætte til arbejdet.

Den afgørende værdi ligger i havearkitekternes faglige tilgang til arbejdet.
Det handler om at kunne aflæse Lokalplanens og spildevandsplanens bestemmelser, så eksempelvis jordregulering og andel af belagte overflader sker inden for lovens rammer.
Det handler også om at aflæse mulighederne i terrænet og på selve grunden, så mindst mulig jord skal køres væk og mest muligt bliver genindbygget – her er mange penge at spare.
Havearkitekterne kan rådgive om mulighederne for at aflede vand på egen grund i æstetisk udformede regnvandsbassiner, så havejerne kan spare penge på tilslutningsbidraget til kommunen.

Havekonsulenterne kan også hjælpe til med at placere og orientere et nyt hus på en grund – et konkret eksempel er, hvor et hus nær Kolding endte med at blive spejlvendt efter konsulentens anbefaling, hvilket gjorde, at problemer med tilgængelighed og omfattende afgravning blev løst!

Redder biodiversiteten
Der skal er indgående kendskab til planter og planteanvendelse til for at sikre, at mest mulig af eksisterende beplantning i en have kan blive bevaret og indgå i nye og mere overskuelige sammenhænge.
I den nye have kan træer og veltilplantede bede skabe både rum og læ, samtidig med at, der også er taget højde for både æstetik, lavt plejeniveau og høj biodiversitet.
Mange planter i haverne er vigtige fødeemner for sommerfugle og insekter og træer skaber både karakter i hele kvarteret samtidig med, at de er redesteder for fugle.
Havearkitekterne har mulighed for at skubbe til haveejernes ideal om, at den gode have er en perfekt passet have, og at træerne ikke er kun er besværlige fordi de skygger og ’sviner’. For græsørkener og fliser over det hele er langt fra den bedste løsning, når man både vil spare tid og penge og samtidig også ønsker sig herlighedsværdier at nyde med sin familie.

Billedtekst 1: Enkle linjer i haven passer fint sammen med fyldige, sammensatte bede.
Billedtekst 2: Klip græsset forskelligt, så zoner med kløver ikke klippes i juni/juli, så er der masser af blomstring til de vilde bier.


Link til ”Parcelhushaven – en del af byens natur” Videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

Link til Havearkitektgruppen

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel