skip to Main Content
Hvordan får vi flere grønne arealer i byerne?

Hvordan får vi flere grønne arealer i byerne?

image
Mere natur og flere grønne områder i byerne er nemlig en væsentlig del af løsningen på mange af vores nuværende og fremtidige udfordringer i forhold til klima og biodiversitet.
25.8.2022

– Hvordan sikrer vi, at parker, friarealer og grønne byrum prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen? Det er bare et af de gode og yderst relevante spørgsmål, som vil blive drøftet på konferencen ”Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?” på Hotel Svendborg 29. august.

En række politikere, byplanlæggere og øvrige grønne fagprofessionelle er inviteret til konferencen, som er arrangeret at Green Cities Europe. Svendborg Kommune er vært for konferencen, som er fuldt booket.

– Vi er glade for at Svendborg Kommune i samarbejde med Green Cities vil være med til at sætte fokus på værdien at grønne områder i byerne, siger Henning Roed, Danske Planteskoler, der er projektejer af EU-kampagnen ”More Green Cities for Europe”.
– Mere natur og flere grønne områder i byerne er nemlig en væsentlig del af løsningen på mange af vores nuværende og fremtidige udfordringer i forhold til klima og biodiversitet, pointerer Henning Roed.

I Svendborg ser borgmester Bo Hansen (S) frem til at byde velkommen til konferencens deltagere.
– Vi har store og væsentlige opgaver foran os som samfund og dermed også som kommune. Selvom vi er kendte for at have masser af natur i og omkring Svendborg, så skal vi gøre ”de grønne kvadratmeter” endnu bedre i fremtiden. Derfor glæder jeg mig over, at der med konferencen bliver sat fokus på de levevilkår og oaser, der er så vigtige for dyr og mennesker – også i bymidten, siger Bo Hansen.

En grøn norm for bynatur


Også Green Cities oplæg til en grøn norm for bynatur – Grøn Norm 2.0 – vil indgå i debatten 29. august.
I Grøn Norm præsenteres ti metoder til mere og bedre bynatur. Normen har fået stor interesse og indgår nu også i arbejdet for grønnere byer i de øvrige 12 EU-medlemslande i Green Cities kampagnen.

Se program her

Link til livestreaming her

 

Følg os på: 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel