skip to Main Content
Hvordan vi kan sikre flere grønne områder i byerne?

Hvordan vi kan sikre flere grønne områder i byerne?

image
Ved konferencen på Christiansborg vil vi drøfte, hvordan vi kan sikre flere grønne områder i byerne.
13.8.2023

I november gennemfører Green Cities en konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor der blandt andet vil blive drøftet, hvordan vi kan få den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner?

Skal der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner? Er vores planlov gearet til at gøre byerne grønnere – ikke mindst set i lyset af de aktuelle klimaforandringer. Skal vi værdisætte de økonomiske gevinster ved bynatur – både den rekreative del og når det handler om trivsel, biodiversitet og ikke mindst klimaet?

Det er nogle af de spændende og yderst relevante spørgsmål, som vi udfordrer politikere, byplanlæggere og developere på ved konferencen:


”Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere”
Fællessalen på Christiansborg
3. november 2023 kl. 10.00 – 13.00


Konferencen tager afsæt i Green Cities seneste publikation ”Sæt pris på bynatur”, som centrerer sig om den økonomiske gevinst af grønne områder målt i kroner og øre. Publikationen giver en række eksempler på, hvordan grønne områder med fordel kan prioriteres på lige fod med byggeri.
– Med vores nye publikation sætter vi spot på nødvendigheden af også at anskue anlæg af grønne områder i byerne ud fra en økonomisk vinkel, siger Henning Roed, Danske Planteskoler, projektejer af Green Cities kampagnen.
– Det skal stå tydeligt for politikere, byplanlæggere og developere, at der også er en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst ved, at vi i højere grad får skrevet bynatur ind i lokalplanerne.
– Vi har blandt andet initieret et udviklingsforløb mellem Aarhus universitet og fire kommuner – hvor kommunerne har skullet arbejdet med en model til at regne på den rekreative værdi af parker målt i økonomisk værdi, pointerer Henning Roed, der ser frem til en spændende konference og en god debat med byplanlæggere, politikere og øvrige grønne fagprofessionelle.

PROGRAM OG TILMELDING TIL KONFERENCEN finder du her 

Publikationen ”Sæt pris på bynatur”  kan hentes her

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel