skip to Main Content
KLIMAKAMPEN

KLIMAKAMPEN

image
Publikationen ”Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering” blev lanceret i forbindelse med konferencen Build for Water forleden.
8.12.2021

Der blev talt om vand i to dage i Vandværket, København forleden.
Ved konferencen Build for Water blev der præsenteret en række spændende projekter og forslag til, hvordan vi kan håndtere en af de helt store klimaudfordringer – ekstremregn.

Green Cities´ indspark i debatten var en spritny 48 siders publikation, der var målrettet både tema og deltagere i konferencen.
Med publikationen ”Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering” præsenterer Green Cities en række klimaløsninger – der samtidig understøtter målet om flere grønne områder i byerne.

De 12 regnvandsløsninger i publikationen er hentet fra forskellige steder i Danmark. Vi kan eksempelvis læse om borgerinddragelsen, da Aarhus Kommune besluttede at Lystrup skulle være pilotprojekt for klimatilpasninger, som skulle skabe merværdi for både beboere og natur. Vi kan læse om, hvordan LAR-løsninger har skabt en attraktiv og grøn ramme for beboerne i Holmegårdsparken i Charlottenlund, og hvordan Frederiksberg Kommune er gået til kamp mod regnmasserne – eksempelvis med 12 underjordiske bassiner på Rahbeks Allé.

Indsatsen for grønnere byer fortsætter
I skrivende stund er Green Cities, Denmark ved at planlægge indsatsen for det kommende år. Green Cities arbejder fortsat for, at politikere og beslutningstagere i højere grad prioriterer bynatur – og at der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner.
Et af elementerne i dette arbejde er oplægget til Grøn Norm 2.0, der præsenterer ti metoder til mere og bedre bynatur.
Grøn Norm blev i foråret 2021 oversat til engelsk og indgår nu i arbejdet for grønnere byer i de øvrige 12 EU-lande i kampagnen ”More Green Cities for Europe”.

”Klimakamp – 12 løsninger til regnvandshåndtering”
Grøn Norm 2.0, dansk
Grøn Norm 2.0, engelsk

 

Følg os på:
 


 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel