skip to Main Content
Kommunerne skal turde udfordre developere

Kommunerne skal turde udfordre developere

image
Green Cities havde inviteret til debat om, hvad der skal til for at få flere grønne arealer ind i byerne. Her byder Torben Leisgaard (tv), formand, Danske Planteskoler, velkommen og giver ordet til Henning Roed.
31.8.2023

”Kommunerne skal politisk være parate til at blive upopulære hos developere – og stille krav om en minimums andel grønne områder i forbindelse med byggerier. Det handler i bund og grund om politisk mod”.

Sådan lød opfordringen fra en af tilhørerne, da Green Cities i forbindelse med Have & Landskab 2023 havde inviteret til debat om, hvad der skal til for at få flere grønne arealer ind i byerne. Andre forslag fra salen gik på at gøre det mere synligt hvad  “Return On Investment” er på det grønne. Eller at indføre en statslig pulje til at støtte begrønning af skolegårde. Der var også forslag om, man i debatten i højere grad fremhæver bynaturs betydning for børns trivsel.

Henning Roed, Danske Planteskoler og projektejer af Green Cities fortalte indledningsvis, hvordan Green Cities kampagnen i 2018 blev skudt i gang.
– Vi syntes ind imellem, at det var for dårligt, det det blev lavet – og vi havde et ønske om at det skulle gøres bedre.
Fem grønne brancheorganisationer – og dermed hele den grønne værdikæde – har siden været en del af styregruppen bag den danske del af Green Cities kampagnen, hvori 13 EU-lande deltager.

– Det, der er unikt for et grønt område er, at det vokser og bliver større og større – og også giver en stadig større værdi for de beboere, der bor i området – hvorimod al byggeri forfalder fra dag et.
–  Det er på den vis to modsætninger, der mødes, pointerede Henning Roed og fremhævede rækken af publikationer, der i de seneste seks år er produceret i den danske del af Green Cities kampagnen.
– De præsenterer en række best practices kombineret med faglig viden – så det også kan fungere ude i den virkelige verden.
– Publikationerne er tænk som inspiration og afsæt til handling for fagfolk og politikere – på samme vis som vores debatindlæg i medierne – og de konferencer og events, vi deltager i.

Sæt kroner og øre på den rekreative værdi
Henning Roed henviste til et projektforløb, som Green Cities har igangsat med seniorforsker Toke Emil Panduro, Aarhus Universitet og fire kommuner i målet om at udvikle et beregningsværktøj til at sætte kroner og øre på den rekreative værdi af parker og natur. Udviklingsforløbet er gennemført i foråret 2023 og beskrevet i publikationen ”Sæt pris på bynatur” – som kan hentes her

– En af udfordringerne i dag er netop, at kommunerne ikke har et redskab til at kunne dokumentere den økonomiske værdi af parker og natur. Og da det er let at fjerne noget, som ikke angiver en værdi – bliver de grønne områder ofte nedprioriteret i forhold til anden arealanvendelse i byerne.
– Vi lægger derfor op til, at der lovgivningsmæssigt skal være nogle krav til lokalplaner, da det ikke ligger naturligt for developere og bygherrer over en årrække at høste den samme værdi af grønne områder som kommunen, der får beboere, der betaler skat, øget trivsel og glade børn, der har et sted at lege, fremhævede Henning Roed.

Green Cities fortsætter indsatsen for grønnere byer – og i november udfordres såvel politikere som byplanlæggere på spørgsmålet om, hvad der skal til for at sikre flere grønne kvadratmeter i byerne.
Det sker ved konferencen ”Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere?” – der afholdes i Fællessalen på Christiansborg 3. november 2023.

Se program og tilmelding her

 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel