skip to Main Content
Konference på Christiansborg om de grønne kvadratmeter

Konference på Christiansborg om de grønne kvadratmeter

image
15.11.2018

Byggeri eller bynatur. Hvad skal kvadratmeterne i byerne bruges til – og hvordan får vi flere grønne områder og mere natur ind i byen? Det er blot nogle af de spørgsmål, der søges svar på ved en konference med fagprofessionelle og politikere på Christiansborg 9. januar 2019.

Læs mere om konferencen her
For tilmelding klik her

– Alle er enige om at grønne områder og natur bidrager til folketrivslen og bæredygtige klimaløsninger – og at bynatur også imødegår tab af biodiversitet, siger Henning Roed, formand Danske Planteskoler og projektejer, Green Cities.
– Men hvordan sikrer vi reelt at få etableret grønne arealer med et højt indhold af natur, når vi samtidig oplever en fortætning i byerne foranlediget af stadigt mere byggeri, spørger Henning Roed, der ser frem til en spændende konference med indlæg fra en række fagprofessionelle – og efterfølgende debat med inviterede politikere.
– Vi er meget glade for, at det er lykkedes os arrangere denne konference i Fællessalen på Christiansborg, hvor vi med deltagelse af fagfolk og politikere får mulighed for at sætte dagsordenen for, hvordan vi fremadrettet kan arbejde på at få mere natur ind i byerne.

Henning Roed pointerer, at det er vigtigt, at folkene bag Green Cities projektet kommer i dialog med politikere og opinionsdannere – men at andre interesserede er meget velkomne til at blande sig i debatten.
– Vi har netop i gangsat en Facebookside, hvor vi håber, at mange vil slå følgeskab og indgå i dialog med os.

 

Følg os på:

   

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel