skip to Main Content
KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG OM GRØNNERE BYER

KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG OM GRØNNERE BYER

image
Green Cities inviterer til konference om grønnere byer i Fællessalen på Christiansborg
15.5.2023

Hvordan får vi den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner? Skal der på landsplan indføres en grøn norm, som skal indarbejdes i alle lokalplaner?
Det er blot et par af de spørgsmål som vi udfordrer politikere, byplanlæggere og developere på ved en konference i Fællessalen på Christiansborg.

Med konferensen ”Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere” udfordrer vi politikere og byplanlæggere på, hvordan vi kan sikre, at bynatur prioriteres på lige fod med byggeri.

Programmet byder på en række oplæg, der skal sætte scenen for den efterfølgende paneldebat, hvor politikere og arkitekter/developere vil drøfte muligheder og udfordringer i kampen om kvadratmeterne – også med fokus på at det i dag er muligt at værdisætte de rekreative gevinster af grønne områder i kroner og øre.

Vi forudser, at der bliver en livlig paneldebat både med de gode argumenter for grønnere byer – og om de udfordringer og formentlig også forskellige prioriteringer, der er kampen om kvadratmeterne – hvor det ofte er byggeri og infrastruktur, der vinder.

Konferencen finder sted 3. november 2023 kl. 10.00 – 13.00
Program og tilmelding annonceres 15. august 2023


Der vil i oplæg og debat til konferencen blandt andet blive fokuseret på nedenstående spørgsmål/temaer:

Det er dokumenteret, at byernes grønne områder har værdi for klima, trivsel, biodiversitet og social sammenhængskraft –også når der måles i kroner og øre. Men når der arealplanlægges i byerne, sker det ofte, at parker og grønne områder alligevel underprioriteres til fordel for byggeri, veje og parkeringspladser.
Kan der med fordel anvendes cost-benefit-analyser af den økonomiske værdi ved bynatur, inden der tages beslutninger om, hvordan de danske byers arealer skal udvikle sig?
Hvordan får vi developere og bygherrer til at indregne bynatur – fremfor primært at fokusere på at maksimere de byggede kvadratmeter?
Hvordan får vi den langsigtede samfundsmæssige værdi af bynatur skrevet ind i kommunernes lokalplaner?
Skal vi værdisætte de økonomiske gevinster ved bynatur – både den rekreative del og når det handler om trivsel, biodiversitet og klima?

 

Følg os på:

      

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel