skip to Main Content
Kronik stiller skarpt på behovet for bynatur

Kronik stiller skarpt på behovet for bynatur

image
28.1.2019

Dagbladet Information bringer i dag en kronik, hvor formand for Danske Landskabsarkitekter, Susanne Reneé Grunkin, på vegne af Green Cities, stiller skarpt på behovet for behovet for bynatur.

Citat:
Vi skal ikke kun kunne bo i byen. Vi skal også kunne leve i byen. At give plads til mere bynatur er en del af løsningen på et sundt byliv i sunde byer.”

– Det er meget vigtige pointer, Susanne Renée Grunkin peger på i kronikken, siger Henning Roed, formand for Danske planteskoler og formand for Styregruppen bag Green Cites projeket.
– Bynatur er vigtig for både den enkelte borger og for samfundet, pointerer Henning Roed og henviser til, at trivsel og klima er emner, der i stigende grad optager befolkningen og politikerne.
– Det fantastiske ved naturen er, at den ikke kun tager hånd om en enkelt problemstilling – den favner bredt, og netop derfor er bynatur en væsentlig del af løsningen.
– Flere grønne områder og mere natur i byerne vil eksempelvis ikke blot påvirke trivslen – men hæve livskvaliteten generelt for byens borgere. Og udover at grønne områder kan afhjælpe skader ved kraftige regnskyl og give større biodiversitet, vil bynatur også skabe rammer for sociale mødesteder for alle generationer. Ligesom der på den lange bane vil være en økonomisk gevinst for byerne ved at investere i bynatur.

Læs kronikken her

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel