skip to Main Content
Lad os hoppe op af gryden, inden det er for sent

Lad os hoppe op af gryden, inden det er for sent

image
Susanne Grunkin pointerer i sit indlæg at i levedygtige byer bliver borgernes trivsel og sundhed ikke sat på spil af klimaforandringerne, og byen fungerer, selvom klimaet viser store udsving.
Billedet er fra Vestre Fjordpark, Aalborg
21.8.2022

En mere balanceret udvikling af byerne gavner levedygtigheden i morgendagens klimaforandrede byer. Byudvikling med ensporet fortætning har gjort dem mere sårbare over for klimaforandringerne, og vi mærker konsekvenserne af hedebølger og ekstremregn, skriver Susanne Grunkin i et debatindlæg i Berlingske søndag 21. august. (indlægget er bag betalingsmur).

– Konsekvenserne af klimaforandringerne skal opleves, før det for alvor kommer på dagsordenen. Det er svært at være på forkant med udviklingen, så længe vi er frøerne i gryden, der langsomt bringes i kog, skriver Susanne Grunkin der opfordrer til at vi hopper op af gryden, inden det er for sent at reagere med et fælles opråb til politikerne:
– Vi har i så mange år accepteret præmissen om en parkeringsnorm i byer for at sikre plads til alle bilerne.
Lad os få vedtaget en norm for mere og bedre bynatur, der kan sikre flere træer i byerne som en præmis for en mere balanceret udvikling, der gavner byernes levedygtighed i morgendagens forandrede klima.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel