skip to Main Content
Live streaming fra Christiansborg

Live streaming fra Christiansborg

image
Det er et stærkt hold af oplægsholdere og paneldeltagere, der stiller op i konferencen “Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere?”
11.10.2023

Vi har oplevet en overvældende interesse for konferencen
”Sæt pris på bynatur – hvordan får vi mere?”, som vi afholder på Christiansborg 3. november.

Det er vi rigtig glade for. Men da der kun er et begrænset antal pladser i Fællessalen – og vi samtidig gerne vil give flest mulige adgang til at følge såvel oplæg som paneldebatten – har vi besluttet at live streame fra konferencen.

SE PROGRAMMET 👉  HER
LINK TIL LIVE STREAMING 👉  HER

Konferencen tager afsæt i Green Cities seneste publikation ”Sæt pris på bynatur”, som centrerer sig om den økonomiske gevinst af grønne områder målt i kroner og øre. Publikationen giver en række eksempler på, hvordan grønne områder med fordel kan prioriteres på lige fod med byggeri.
– Med vores nye publikation sætter vi spot på nødvendigheden af også at anskue anlæg af grønne områder i byerne ud fra en økonomisk vinkel, siger Henning Roed, Danske Planteskoler, projektejer af Green Cities kampagnen.
– Det skal stå tydeligt for politikere, byplanlæggere og developere, at der også er en ikke uvæsentlig økonomisk gevinst ved, at vi i højere grad får skrevet bynatur ind i lokalplanerne.
– Vi har blandt andet initieret et udviklingsforløb mellem Aarhus universitet og fire kommuner – hvor kommunerne har skullet arbejdet med en model til at regne på den rekreative værdi af parker målt i økonomisk værdi, pointerer Henning Roed, der ser frem til en spændende konference og en god debat med byplanlæggere, politikere og øvrige grønne fagprofessionelle.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel