skip to Main Content
MERE BYNATUR VAR PÅ DAGSORDENEN

MERE BYNATUR VAR PÅ DAGSORDENEN

image
Deltagere fra mere end 20 kommuner og en række grønne fagprofessionelle fra hele Danmark deltog i konferencen ”Byens grønne kvadratmeter” i Svendborg.
2.9.2022

Det efterladte indtryk af konferencen ”Byens grønne kvadratmeter” var, at deltagerne var enige om, at bynatur er godt – og at mere bynatur er bedre. Men at vejen mod mere bynatur er vanskelig især på grund af manglen på plads.
Det åbnede for en debat om prioriteringer, og at vi måske skal til at definere velfærd på en anden måde, end vi plejer i målet om at få flere træer og mere bynatur.


Henning Roed, projektejer på den danske del af Green Cities kampagnen bød velkommen til konferencen – “Byens grønne kvadratmeter – hvilken værdi har de?”,  der for nylig blev afholdt i Svendborg. Han henviste til partnerskabet – de fem grønne brancheorganisationer – der står bag Green Cities.
– Vi har en fælles ambition om at tænke i helheder og at tænke klima, biodiversitet, social sammenhængskraft, trivsel og økonomi ind i nye grønne projekter.
– I dag er der meget viden om bynatur samlet her i Svendborg – og jeg håber, at vi kan vi kan udveksle teori og praksis og inspirere og motivere hinanden, så vi hver især går herfra med større viden og bedre værktøjer til at gå fra ord til handling, opfordrede Henning Roed.

Dagen bød på oplæg af henholdsvis borgmester, Bo Hansen – Svendborg Kommune, landskabsarkitekt Kristine Jensen, seniorforsker ved AU, Toke Panduro og Rasmus Vincentz, CEO Habitats.

Bo Hansen fremhævede i sit indlæg, at naturen fylder meget i Svendborg – og at der blandt både borgere og turister er en bred opfattelse af, at naturen i Svendborg Kommune er noget helt særligt.
Svendborg Kommune har mange tilflyttere, og de har natur som topscore for byen, hvor også den blå natur fylder meget. Udfordringerne i Svendborg, når det drejer sig om de grønne kvadratmeter – er blandt andet, at der flere steder mangler større og mere sammenhængende naturarealer, som resulterer i vanskelige betingelser for pleje og udvikling.

Se hele Bo Hansens oplæg her:Kristine Jensen, fokuserede i sit oplæg på, hvordan vi kan skabe bedre forbindelse mellem byen og naturen – og hvorfor?
– Hvordan tager vi egentlig vare på at balancere byggeriet og naturen? Det er ofte interessen for byernes byggeri, der vinder og tager pladsen fra både træer og landskaber, når kortvarige byggeinvesteringer på bygninger skal prioriteres.

Se hele Kristine Jensens oplæg her:Toke Panduro talte om, hvordan man kan værdisætte grønne områder i kroner og øre – så værdien kan indgå i cost-benefit analyser af planlægningsscenarier og byudviklingsprojekter. Det kan bidrage til at sikre at natur og parker prioriteres på lige fod med anden arealanvendelse i byen.

Se hele Toke Panduros oplæg her:Rasmus Vincentz fortalte om biodiversitet og hvordan, vi arbejder bedst med det. Han præsenterede en række fakta og scenarier om den markant faldende biodiversitet på verdensplan.
Og han præsenterede behovet for, at vi skal videre med at tydeliggøre værdien af natur og skabe en kultur omkring biodiversiteten.
– Værdien af at bevare og øge biodiversitet og naturkvalitet kan øges betragteligt via involvering, formidling og gode historier.

Se hele Rasmus Vincentz oplæg her:Efter de fire oplæg var der paneldebat med borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), Herlev Kommune,
borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune, Kirsten Lund Andersen, stadsgartner Aalborg Kommune og Rasmus Vincentz, CEO, Habitats.

I paneldebatten blev blandt andet drøftet alternativer til vækst – og at det måske også er nødvendigt at omdefinere vores opfattelse velfærd – for at kunne håndtere både den faldende biodiversitet og klimaforandringerne.

Se paneldebatten her: 

SE ELLER GENSE HELE KONFERENCEN HER 

 

 

Følg os på: 

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel