skip to Main Content
NATUREN SKAL HAVE MERE OG BEDRE PLADS I BYERNE

NATUREN SKAL HAVE MERE OG BEDRE PLADS I BYERNE

image
19.3.2020

Med Grøn Norm 2.0 lægger Green Cities op til, at der sættes ambitiøse mål for, hvordan naturen skal have det i byerne i Danmark.

Læs Grøn Norm 2.0 her

Ti metoder der kan give mere og bedre bynatur.
Det er omdrejningspunkterne i en spritny 52 siders publikation ”Grøn Norm 2.0”, som Green Cities for nyligt har præsenteret
Publikationen er en videreudvikling af det oplæg til grøn norm for bynatur, som Green Cities udgav sidste sommer.

– Med denne udgivelse går vi et spadestik dybere, siger Henning Roed, formand Danske Planteskoler og projektejer, Green Cities.
Formanden understreger, at 2.0 versionen – på samme vis som det første oplæg – ikke er en facitliste.
– Grøn norm 2.0 skal ses et oplæg til dialog om de forskellige værktøjer og metoder, der kan være med til at sikre en bedre balance mellem byggeri og bynatur.
– Den er samtidig tænkt som inspiration til kommunerne, når de skal formulere planer for byplanlægning, natur- og parkpolitik m.v.
I den nye norm fokuseres der denne gang også på kvaliteten af bynatur. Og normen beskriver en række forskellige værktøjer, hvormed man kan vurdere og måle kvaliteten – herunder også hvordan man kan værdisætte det grønne i kroner og øre.

Det er planen, at Green Cities i løbet af 2020 vil gå i dialog med politikere, byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle om de forslag til mere og bedre bynatur, der er skitseret i Grøn Norm 2.0.

En planlagt konference 23. marts i samarbejde med Odense Kommune er udskudt til senere på grund af corona.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel