skip to Main Content
Naturen skrumper i byerne

Naturen skrumper i byerne

image
11.12.2020

Debatindlæg i Information – 11. december 2020

Se onlineversionen i Information her

Michael Petersen, direktør Danske Anlægsgartnere, på vegne af Green Cities for a Sustainable Europe

Flere og flere danskere flytter til de store byer, og det giver et kolossalt pres på bynaturen. København har bare siden 2011 mistet 14 procent af dens grønne områder. Giv os en national plan, der afsætter én milliard kroner til mere natur i byerne, skriver direktør for Danske Anlægsgartnere i dette debatindlæg

Regeringens nye aftale med støttepartierne om at bruge 888 millioner kroner til at sikre og skabe 75.000 hektar urørt skov og 13 naturnationalparker er et stort skridt i den rigtige retning for naturen.

I organisationen Green Cities for a Sustainable Europe mener vi dog, at aftalen samtidig også er udtryk for politikernes konsekvente fokus på den natur, der er længst væk fra os mennesker.
Stadig flere flytter til de store byer, hvilket giver et kolossalt pres på de arealer, der kan udvikles til bynatur og de eksisterende grønne arealer, der ofte inddrages til boligbyggeri. Realiteten er altså, at mængden af natur, som byboerne har til rådighed, skrumper.

Københavnerne har eksempelvis mistet 14 procent af deres grønne områder siden 2011, og de kommer aldrig igen.

Men grønnere byer kan være med til at løse udfordringerne med klimaforandringer og tabet af den biologiske mangfoldighed. Og det er for længst videnskabeligt dokumenteret, at har man dårlig adgang til grønne områder, har man højere risiko for at lide en tidlig død.

Der er således mange gode argumenter for at anlægge mere natur – også i byerne. Trods de gode argumenter er der endnu ikke opnået tilstrækkelig forståelse for bynaturens betydning, og derfor mangler der politisk handling på området.

Derimod ser vi regeringen og Venstre satse hele butikken på fremtidige teknologier, milliarder til grøn forskning og 888 millioner kroner til den natur, som de færreste mennesker reelt set færdes i.
Det er selvfølgelig gode og vigtige initiativer.
Men der er ingen tvivl om, at det er den nære natur, der batter mest for os mennesker, når det handler om trivsel og mental sundhed.

Parterne bag Green Cities har tidligere foreslået en national plan, der både skal øge den grønne masse i vores større byer med ti procent og afsætte én milliard kroner til at sætte skub i udviklingen ude i kommunerne. Det mener vi fortsat.

Den urørte skov og de store naturområder er uundværlige og bør indgå i enhver politisk aftale. Men der skal også være et større politisk fokus på den natur, som byboerne reelt set har til rådighed.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel