skip to Main Content
Nummer et for (by)naturen er mere plads

Nummer et for (by)naturen er mere plads

image
21.3.2021

Der var klare budskaber fra Carsten Rahbek ved Green Building Councils online konference om bæredygtigt byggeri, for nylig. Her understregede Carsten Rahbek, der er zoolog og professor i makroøkologi blandt andet, at hvis vi skal have mere natur og biodiversitet i byerne kræver det plads – masser af plads.

I en samtale med Susanne Grunkin, formand DL og med i styregruppen for Green Cities, pointerede Carsten Rahbek, at det er muligt at få mere natur og biodiversitet i byerne – men det forudsætter, at vi tænker i helheder.
– Hvis vi skal øge biodiversiteten i byerne er det afgørende, at der er nogle større områder, hvor naturen har virkelig godt fat og derfra kan sprede sig ind i byen, siger Carsten Rahbek.

– Dyr og insekter har brug for noget natur at komme fra – og et godt fingerpeg er at se på, hvor mange større parker der er i området.
– Det er rigtig godt at tænke grønne områder ind i byplanen og i boligkvarterer – også af hensyn til de mennesker, der bor der. Men hvis vi skal sikre den biologiske mangfoldighed, kan den ikke overleve der alene.

– Og vi skal jo bygge, pointerer Carsten Rahbek.

– Men der bør være en afvejning set i forhold til byggeri og natur. Hvis vi bygger det hele til, så kan man lave nok så mange mindre grønne tiltag inde i byen – men det vil ikke gøre den store forskel set i forhold til biodiversitet. Det forudsætter, at vi har de store naturområder – som kan rumme den biologiske mangfoldighed, og her har parker og det, at man eksempelvis tænker grønne kiler ind, når man udvider byen – stor betydning.

– Når man først har en større grøn planlægning – kan man derefter med fordel gå ned i de enkelte byggeprojekter og se på, om her også kan laves nogle bedre livsvilkår for, at der kan komme nogle arter dertil. Det er Fingerplanen et godt eksempel på.
– Så det kræver både den der overordnede planlægning – og hvad gør man lokalt, der hvor man bygger. Man kan lave ren asfalt og beton – eller man kan give nogle grønne områder – og så vil man opdage, at der kommer til at sidde fugle og insekter i dem.

Se debatten om biofaktor og biodiversitet med Carsten Rahbek og Susanne Grunkin her

Fra venstre ses Charlotte Falstrup, GBC, Carsten Rahbek og Susanne Grunkin

Faktaboks
Debatten fandt sted i forbindelse med Green Building Councils konference ”Bæredygtigt byggeri – en dynamisk dagsorden” for nylig.

Info om Fingerplanen, København
”Giv fingerplanen en hånd” – Dansk Byplanlaboratorium, 2019
”Egnsplan for Storkøbenhavn” – Dansk Byplanlaboratorium 1993

 

Følg os på:


 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel