skip to Main Content
Nyt og udvidet oplæg til en grøn norm for bynatur

Nyt og udvidet oplæg til en grøn norm for bynatur

image
9.3.2020

Ti metoder der kan give mere og bedre bynatur.
Det er omdrejningspunkterne i en spritny 52 siders publikation ”Grøn Norm 2.0”, som Green Cities nu præsenterer.
Publikationen er en videreudvikling af det oplæg til grøn norm for bynatur, som Green Cities udgav sidste sommer.

Læs Grøn Norm 2.0 her

– Med denne udgivelse går vi et spadestik dybere, siger Henning Roed, formand Danske Planteskoler og projektejer, Green Cities.
Formanden understreger, at 2.0 versionen – på samme vis som det første oplæg – ikke er en facitliste.
– Grøn norm 2.0 skal ses et oplæg til dialog om de forskellige værktøjer og metoder, der kan være med til at sikre en bedre balance mellem byggeri og bynatur.
– Den er samtidig tænkt som inspiration til kommunerne, når de skal formulere planer for byplanlægning, natur- og parkpolitik m.v.

Kvaliteten af de grønne områder

I den nye norm fokuseres der denne gang også på kvaliteten af bynatur. Og normen beskriver en række forskellige værktøjer, hvormed man kan vurdere og måle kvaliteten – herunder også hvordan man kan værdisætte det grønne i kroner og øre.

– Hvis der skal skabes plads til både byggeri og bynatur, er det vigtigt, at kommunerne og byplanlæggerne i højere grad fokuserer på og igangsætter grønne tiltag, opfordrer Henning Roed, der ser frem til den konference om bynatur, som Green Cities afholder i samarbejder med Odense Kommune 23. marts. (Konferencen er udskudt til senere på grund af corona.)
Det er politikere, byplanlæggere og øvrige fagprofessionelle i Region Syddanmark, der er inviteret til konferencen på Odense Rådhus. Dagen byder på en række oplæg og efterfølgende workshop med afsæt i den grønne norm.

Det er planen, at Green Cities vil arrangere tilsvarende konferencer rundt om i Danmark i det kommende år.
– Vi skal for alvor have bynatur sat på dagsordenen, hvorfor det er vores mål at komme i dialog med flest mulige ude i kommunerne, understreger Henning Roed.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel