skip to Main Content
PARK- OG NATURFORVALTERNE tog godt imod oplæg til grøn norm

PARK- OG NATURFORVALTERNE tog godt imod oplæg til grøn norm

image
16.9.2019

Green Cities fortsætter indsatsen med at promovere oplægget til grøn norm for bynatur.
Denne gang var det overfor park- og naturforvalterne, som i sidste uge var mødt op til Danske Parkdage hos Jostys på Frederiksberg.

– Vi er glade for at Green Cities nu for andet år er med til Danske Parkdage, da deres indsats for flere grønne områder og mere natur i byerne har stor relevans for Park- og Naturforvalterne, siger Kirsten Lund Andersen, stadsgartner, Aalborg Kommune og formand for Park- og Naturforvalterne.
– Green Cities oplæg til en grøn norm for bynatur er meget aktuelt og yderst relevant.
Det er vigtigt, at den grønne dagsorden bliver behandlet ligeværdig sammen med bebyggelse og trafik, pointerer Kirsten Lund Andersen, der vil drøfte oplægget til grøn norm med planlægningsfolk i Aalborg Kommune.
– Vi vil deltage i debatten om grøn norm og arbejde for eventuelle hjælperedskaber få mere grønt udlæg.

Også Henning Roed, formand for Danske Planteskoler og projektejer på den danske del af EU-projektet ”Green Cities for a Sustainable Europe” glæder sig over, at der har været mulighed for at præsentere oplægget til en grøn norm for park- og naturforvalterne.
– Embedsmænd og fagfolk i kommunerne er en ekstrem vigtig målgruppe for os, så det er rigtig godt, at vi med Danske Parkdage fik mulighed for at gå i dialog med deltagerne om vores grøn norm oplæg.

Flere af deltagerne, som besøgte Green Cities standen gav udtryk for, at det kan være vanskeligt at finde politisk forståelse for betydningen af at tænke det grønne ind i forbindelse med byplanlægning og nybyggeri. Og at det stadig er sådan, at det grønne bliver indtænkt til sidst fremfor at være det første som bliver rammegivende for en bebyggelse.

– Vi er klar over, at det forudsætter politikere og beslutningstagere tager action, hvis vi virkelig skal rykke og få bynatur til tænkt ind på lige fod med byggerier, veje og parkeringspladser, siger Henning Roed og tilføjer, at et af Green Cities næste indsatsområder netop vil være møder og dialog med kommunalpolitikere i målet om at få sat skub i arbejdet med at definere retningslinjer og standarder for bynatur.

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel