skip to Main Content
Klatreplanter

Klatreplanter

image
3.9.2018

Klatreplanter bidrager også til at give byen et levende miljø. Plantedækkede facader dæmper støj, køler om sommeren og forbedrer luftkvaliteten. Diverse klatreplanter, herunder Hedera (vedbend), Pyracantha (ildtorn) og Fallopia baldschuanica (arkitektens trøst), er kendt for at have blade, der fanger partikler, absorberer nitrogenoxid og reducerer koncentrationen af ozon i luften. Blomsterne på visse klatreplanter, f.eks. Clematis vitalba (almindelig skovranke) og Lonicera (gedeblad) tiltrækker bier og sommerfugle. Klatreplanter er også gode steder for fuglene, når de skal bygge reder.

Eksempler:

Hedera (vedbend), Pyracantha (ildtorn), Fallopia baldschuanica (arkitektens trøst), Clematis vitalba (almindelig skovranke), Wisteria (blåregn), Rosa (klatreroser og slyngroser), Lonicera (gedeblad), Hydrangea anomala (klatre-hortensia), Parthenocissus (vildvin).

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel