skip to Main Content
SÅDAN KAN DEN ALMENE RENOVERING BIDRAGE  TIL BEDRE UDEMILJØER

SÅDAN KAN DEN ALMENE RENOVERING BIDRAGE TIL BEDRE UDEMILJØER

image
10.6.2020

Udover corona-sundhedskrisen står vi også over for en klimakrise og en biodiversitetskrise.

Susanne Renée Grunkin opfordrer i et debatindlæg i Altinget, 10. juni – til, at vi handler nu og møder alle tre kriser på én gang i den almene renovering.

Læs debatindlægget her

– Der er potentiale for, at renovering af det almene kan blive langt mere end alene energirenovering af boliger. Det batter noget i forhold til alle tre kriser, hvis vi anvender blot en mindre del af de 30 milliarder kroner til renovering af friarealerne, opfordrer Susanne Reneé Grunkin.

– Biodiversitetskrisen handler ikke på samme måde om os selv og vores samfund, som sundhedskrisen og klimakrisen gør. Sundhedskrisen rammer os som mennesker. Klimakrisen rammer os, ikke mindst som samfund, hvor byerne er truet af oversvømmelser efter ekstremregn og vandstandsstigninger, ligesom vores CO2-udledning er på vej ud af kontrol.

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel