skip to Main Content
”Sæt pris på bynatur” – blev godt modtaget i Allinge

”Sæt pris på bynatur” – blev godt modtaget i Allinge

image
Green Cities´ nye publikation ”Sæt pris på bynatur” blev lanceret ved en event på skibet ”Esther Jensen”, der er centrum for Folkemødets nye debatscene ”Nature Base”.
15.6.2023

Green Cities´ nye publikation – ”Sæt pris på bynatur” – blev i bogstavelig forstand søsat ved en event på det gode skib ”Esther Jensen”, der er centrum for Folkemødets nye debatscene Nature Base.

De mange fremmødte, der var inviteret til en uformel og faglig drøftelse, blev introduceret til publikationen af blandt andre Susanne Grunkin og Kristel Helena Jelstrup Hansen, der repræsenterer henholdsvis Danske Landskabsarkitekter og Park- og Naturforvalterne i Green Cities´ styregruppe.

”Sæt pris på bynatur” centrerer sig om den økonomiske værdi af bynatur, og giver eksempler på, hvordan grønne områder med fordel kan prioriteres på lige fod med byggeri.
Der er blandt andet cases på beregninger af den rekreative værdi af parker og natur – målt i kroner og øre.
Der er også artikler, der fokuserer på andre, afledte økonomiske effekter ved at sikre nærhed til bynatur.
For eksempel har studier vist, at medarbejderes adgang til natur og grønne områder er et uforløst potentiale, der både kan reducere fravær og øge produktiviteten.

Blandt de øvrige emner i publikationen er eksempler på, hvordan man kan transformere udtjente erhvervsområder til bykvarterer – og hvordan man kan øge trivsel og motivation ved grønne skolegårde.

Publikationen kan hentes her

Green Cities er en del af Nature Base scenes faglige program.
Bag Nature Base står Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Det Kongelige Akademi, Green Cities, idverde Danmark, Landskabsrådet og Malmos.
Se Nature Base programmet her

Følg os på:

      

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel