skip to Main Content
TRÆER SKAL VÆRDISÆTTES MED RESPEKT

TRÆER SKAL VÆRDISÆTTES MED RESPEKT

image
4.6.2019

Vores bytræer rummer store værdier i forhold til klima, biologisk mangfoldighed og i hele vores oplevelse af byen. Derfor er det vigtigt, at vi beskytter og respekterer vores bytræer.
En revideret model af ”Værdisætning af skader på træer” – VAT19 kan beregne et træs værdi i kroner og øre.

En række brancheforeninger har sammen lavet et udkast til en model, der holistisk og objektivt kan værdisætte træer.
Modellen – VAT19 – som kan fastslå et træs værdi i kroner og øre, blev lanceret i 2003, men er nu blevet revideret.
At værdisætte naturen i kroner og øre kan måske virke pudsigt for nogen, men værktøjet er nødvendigt for at sikre en ens retspraksis i erstatningssager – eksempelvis hvis en entreprenør, kommer til at beskadige eller ødelægge et træ i forbindelse med et byggeri.
Den reviderede udgave inddrager i højere grad end før – og særligt i lyset af klimaudfordringerne – træets værdi for økosystemer. Denne værdi er kompliceret at udregne, og for at gøre det bedst muligt inddrages det amerikanske værktøj i-Tree som supplement.
Værktøjet er udviklet med baggrund i forskning om træers økosystemtjenester og kan værdisætte disse i kroner og øre. Ifølge folkene bag den danske model fungerer i-Tree godt til værdisætning af økosystemer og af større træbestande, men til værdisætning af det enkelte træ er værktøjet ikke fyldestgørende. For bedre at kunne vurdere det enkelte træ inddrager VAT19 eksempelvis æstetiske og kulturelle faktorer. Blandt andet vurderes træets placering, skønhed, arkitektoniske egenskaber og synligheden for mennesker.
En andet revideret faktor i VAT19 er alder. Værdien nedskrives ikke i samme grad for aldrende træer, da man i højere grad anerkender deres økologiske værdi. Ifølge VAT19 kan særlige træer, for eksempel historiske eller meget folkekære, dog ikke værdisættes med modellen, de bør i højere grad betragtes som kulturelle mindesmærker.

Respekt for træernes mange funktioner
Man kunne argumentere for, at man i en erstatningssag bare burde finde prisen på, hvad det koster at etablere et lignende træ.
Det er dog kun muligt at slå en pris op på planteskoletræer, der oftest kun er 18-20 centimeter i stammeomfang.
Så hvis et stort, bredt asketræ med mange år på bagen skades og det må erstattes, er det ikke rimeligt bare at plante et nyt, ungt træ.
Det store asketræ har igennem dets levetid haft funktioner i økosystemer, spredt glæde for mennesker, optaget CO2 og bidraget til et behageligt bymiljø. Disse funktioner vil et nyt, ungt planteskoletræ ikke kunne udføre i samme grad – ikke før efter mange år.
Derfor tilbyder modellen en værdisætning, der inddrager disse mange faktorer. VAT19 skal, ifølge folkene bag, medføre større respekt for træer og en mere rimelig værdisætning.
Værdisætningen skal bidrage til, at man for eksempel i forbindelse med et byggeri tænker sig grundigt om i planlægningen og forpligtes til at yde en rimelig erstatning, hvis uheldet er ude, og et træ bliver skadet.

Positive egenskaber hos bytræer
Træer – og bynatur generelt – har en lang række positive egenskaber for både klima, by og mennesker.
Ifølge FN-organisationen FAO er træer et led i at begrænse klimaforandringer, da de optager og lagrer CO2 fra atmosfæren. Eksempelvis har et voksent bøgetræ igennem sin levetid samlet og lagret omkring 4,3 tons CO2 i rødder, stamme og grene. Den lagrede CO2 forbliver i selve træet – også hvis det bruges til eksempelvis tømmer eller møbler.

Med et øget fokus på at klimatilpasse os til større mængder regnvand spiller træerne også en rolle. Både rodnet, der suger vandet, og fordampningsoverflade på træer er nemlig relativt store. Det bevirker, at et stedsegrønt træ kan optage og fordampe omkring 15.000 liter vand om året.
Derudover giver træerne læ, skygge og reducerer støj. Temperaturen i byer er generelt varmere end på landet, og med klimaforandringerne kan det blive endnu varmere.
Bytræer kan være med til at sænke temperaturen og skabe et mere behageligt klima. De fungerer også som filter for luftforurening og understøtter biologisk mangfoldighed. Udover træers mere praktiske funktion har de også sansemæssige og arkitektoniske kvaliteter, der er med til at give oplevelser og rum i byen, til glæde og velvære for mennesker.

Alle disse kvaliteter understreger at bytræer – og bynatur generelt – ikke bare er værdiforladte stykker natur, man kan forvolde skade, eller fjerne, uden konsekvenser. Det er vigtigt, at de respekteres og VAT19 er et værktøj til at sikre, at de bliver det.

Kilder:
FAO, UN:
www.bit.ly/2ES1rfd

itree:
www.itreetools.org/

Randrup et al. 2019. Værdisætning af træer. Forlaget Grønt Miljø.

Videnstjenesten, Københavns Universitet:
www.bit.ly/2MshGFS

 

Følg os på:

   

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel