skip to Main Content
Trivsel og motivation i grønne skolegårde

Trivsel og motivation i grønne skolegårde

image
I Danmark har Herlev Kommune besluttet at forvandle alle offentlige skolegårde til grønne rum med mulighed for udeundervisning.
2.8.2023

Mere motivation, bedre trivsel,  flere nye relationer, mere bevægelse og mindst lige så meget læring. Det er ifølge førende danske forskere nogle af de positive effekter, som regelmæssig udeundervisning kan bidrage til.

På trods af de gode effekter ved udeundervisning i grønne omgivelser er hovedparten af landets skolegårde, særligt i byerne, fortsat udstyret med et væg-til-væg-tæppe af asfalt.
Mere end 80 procent af folkeskoleeleverne får ikke fast undervisning under åben himmel og arbejdet med udeskole er stadig helt afhængig af enkelte ildsjæle ude på skolerne.

– At skoler og lærere ikke i højere grad udnytter de potentialer og værdier udeskole undervisning rummer er på flere planer ærgerligt set ud fra et elevsynspunkt, hvor variation, bevægelse, motivation, trivsel og læring går hånd i hånd, lyder det fra den ansvarlige for landets og sandsynligvis også verdens mest omfattende forsøg med effekten af udeundervisning, Erik Mygind, der er studielektor ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og projektansvarlig for det internationalt anerkendte TEACHOUT-forskningsprojekt.

Han fortæller, at både national og international forskning viser, at udeskole blandt andet kan bidrage til at løfte et skole- og samfundsproblem gennem øget bevægelse, fysisk aktivitet, trivsel og indre motivation for at lære.

”Det er umuligt at vurdere, hvor meget en krone investeret i grønne skolegårde
med mulighed for udeundervisning giver igen.
Men der er ingen tvivl om, at en udbredelse af udeundervisning
vil bidrage positivt.” –
Erik Mygind


Bedre motivation med udeskole
Erik Mygind fremhæver – ud over fysisk aktivitet – den øgede indre motivation, som elever der fast modtager udeundervisning beviseligt oplever, som særligt interessant.

– Motivation ligger jo som fundament for enhver form for læring. Og her er det virkelig væsentligt at fremhæve, at folkeskoleelevers motivation for at gå i skole generelt er faldende fra de begynder i 0. klasse til de forlader folkeskolen. Men forskning viser, at faldet i motivation stoppes af udeskole. Det er et stærkt argument for mere udeundervisning, pointerer Erik Mygind og fortsætter:
– Du rammer også nogle elever, som har svært ved at sidde stille, som pludselig oplever undervisningen som mere konkret og relevant og synes, at det er sjovere at arbejde med stoffet.
Han understreger også, at udeskole spiller direkte ind i regeringens ønske om mere praktisk og ’hands on’ undervisning i folkeskolen med en god kombination af praktiske udeforløb og akademisk læring.

Hvad er trivsel og uddannelse værd?
Forskningsleder Karen Barfod og forskningschef Andreas Rasch-Christensen ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse ved VIA University College er heller ikke i tvivl om udeskolens fordele. Begge erklærede i en fælles udmelding i 2021, at ”regelmæssig undervisning udenfor har positiv betydning for elevernes læring, dannelse og trivsel samt motivation for at gå i skole”.

– Og de resultater står stadig ved magt, pointerer Karen Barfod, men når det kommer til at sætte kroner og øre på den nøjagtige gevinst, må hun alligevel kaste håndklædet i ringen som alle andre forskere og fagfolk på området for udeundervisning:
– Vi har ikke noget tal. Sådan er det, men der er ingen tvivl om, at fast udeundervisning i grønne omgivelser er meget værd. Til sammenligning skal man huske, at selvom vi heller ikke ved præcist, hvor meget en krone investeret i at sende et barn i folkeskole, giver det danske samfund tilbage, er det jo alligevel indlysende for alle, at den økonomiske værdi er enorm.

Grønne skolegårde i virkeligheden


Forskningen er ikke i tvivl: Undervisningen i grønne uderum giver mere læring, trivsel og motivation, og børnene bliver bedre til at træffe bæredygtige valg – altså beslutninger der er bedre for os alle og ikke bare dem selv.

Men selvom ingen kan sætte et præcist tal i krone og øre på, hvad disse effekter er værd, er beslutningstagerne på skoleområdet i stadig større grad klar til at sætte penge af til undervisning i grønne omgivelser.
Det gælder blandt andet i Paris, hvor de har besluttet at forvandle samtlige offentlige skolegårde til grønne oaser. De første 100 står allerede klar, og i løbet af 2023 vil endnu 30 skolegårde være omdannet til ”des ecoles plus verts” – grønnere skoler. De nye, grønne skolegårde fylder hele 70 hektar midt i storbyen, og som Pénélope Komitès, viceborgmester i Paris med ansvar for fremtidssikring og Paris’ 2030-mål, siger:

– Skolegårdsprojektet er en enorm løftestang til at reducere den urbane varmeø, som byerne er blevet til, forbedre biodiversiteten og fremme god regnvandshåndtering.
– Vi forbedrer ikke kun hovedstadens fremtidige tilpasningsevne, men også børns trivsel ved at give mere frisk luft i skolegårdene, pointerer Pénélope Komitès.

I Danmark har Herlev Kommune besluttet at forvandle alle offentlige folkeskolers skolegårde til grønne rum med mulighed for udeundervisning.
Projektet er udført i samarbejde med både fonde, lokalsamfund og brancheforening. Herudover har Herlev Kommune bidraget med mere end 1,5 millioner kroner til de renoverede skolegårde, og borgmester Thomas Gyldal Petersen, der også er formand fra Børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), er ikke i tvivl om, at indsatsen er pengene værd:

– Vi vil gerne bringe naturen tættere på skolerne, så vi kan bruge skolernes uderum til læring og som et kreativt alternativ til klasseværelset.
– Som tidligere nævnt i forbindelse med det her projekt har forskningen vist, at udendørs undervisning har mange positive effekter på elevernes læring og velfærd. Blandt andet bidrager det til at øge elevernes fysiske aktivitet og har positiv effekt på elevernes sociale relationer, pointerer Thomas Gyldal Petersen.

 

FAKTABOKS
Herlev-projektet
”Mere dagslys og frisk luft gennem skolegården som læringsrum” er støttet af Villum Fonden og er blevet til i et partnerskab mellem Herlev Kommune, brancheforeningen Danske Anlægsgartnere og erhvervsskolen Roskilde Tekniske Skole, Vilvorde.
Folkeskolernes elever har selv været med til at udvikle de grønne udearealer, blandt andet for at give dem en bredere forståelse for de praktiske fag og en eventuel erhvervsuddannelse.
Læs mere om Herlev projektet her:

Cours d´ecoles Paris
Skolegårdsprojektet ”Cours d’écoles OASIS” omdannede i 2019-2021 ti klassiske by-skolegårde til grønne oaser. Responsen var så positiv, at man valgte at udvide indsatsen til samtlige offentlige skolegårde i Paris.

Læs mere om OASIS projektet her

Kilder:
https://nexs.ku.dk/forskning/idraet-individ-samfund/krop-laering-og-social-forandring/boern-og-unges-bevaegelsesaktiviteter-i-skole-og-fritid/teachout/
https://nexs.ku.dk/english/research-files/phd/Mads-Bolling_Udeskole-phd-web.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12889-017-4430-5.pdf
https://ijbnpa.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s12966-017-0534-7.pdf

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel