skip to Main Content
Værdifulde bymiljøer

Værdifulde bymiljøer

image
Billund Bæk har altid fungeret som flora- og faunapassage og gydevej for fiskene. Nu fungerer den tilmed som opsamlingssted for regnvand på sin vej forbi byrummene omkring Lego House, og bækkens forløb er integreret i byrummenes designkoncept.
19.3.2022

Flere kommuner i Danmark viser vejen til skabe mere bæredygtige bysamfund.
Via naturbaserede løsninger er byområder og byrum forandret fra at være sårbare over for klimaforandringer til at være mere hårdføre, ja tilmed mere værdifulde for by og borgere.

Susanne Grunkin, Green Cities har skrevet en artikel om, hvordan blåt + grønt skaber værdifulde bymiljøer. Artiklen er bragt i marts nummeret af Momentum+

Læs artiklen her

 

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel