skip to Main Content
Vi mangler en norm, der kan sikre mere og bedre bynatur

Vi mangler en norm, der kan sikre mere og bedre bynatur

image
9.5.2021

På samme måde som Planlovens paragraf 15 har taget klimasikring til sig, bør vi gøre mere for også at få biodiversitet ind i lovgivningen, siger Susanne Grunkin, på vegne af Green Cities i et interview til Building Green.

Susanne Grunkin taler på konferencen Build for Biodiversity 3. og 4. juni om livskvalitet, bybiotoper og bynatur, og hvordan vi får plads til mere af det.

– Jeg ser det som en udfordring, at byfortætning er blevet det samme som bæredygtig byudvikling. Jo, hvis man måler på infrastruktur-effektivitet og økonomi der, hvor man kan komme op på bebyggelsesprocenter på 180!

– Hvor kunne det være interessant, hvis det efter corona kunne lykkes for mange at arbejde distribueret, så vi ikke alle er så afhængige af at bo midt inde i byerne, men i stedet kunne hjælpe til med at få nyt liv i det mindre byer og lokalsamfund i større radier fra storbyerne. Der hvor huse allerede er bygget, men måske nok skal renoveres. Hvis det kunne lykkes at tage presset lidt væk fra bycentrum og lette på speederen for efterspørgslen efter al det nybyggeri og gøre transformation til det ’nye sort’, så ville det da også give et mere balanceret ressourceforbrug samt nyttiggøre værdier, vi allerede har.
Så vil der også være plads til mere grønt og bedre forudsætninger for biodiversitet.

Læs hele interviewet med Susanne Grunkin her

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel