skip to Main Content
BÆKLØB HÅNDTERER REGNVAND FRA BILLUNDS NYE PLADSER

BÆKLØB HÅNDTERER REGNVAND FRA BILLUNDS NYE PLADSER

image
Den fritlagte bæk bevæger sig igennem de nye pladser
7.12.2021

Slyngninger som et spor af vand og natur tværs gennem bymidten, flora og faunapassage, gydevej for fiskene og opsamling af regnvand undervejs – sådan har Billund Bæk gennem tiden altid spillet en central rolle for byens identitet og har været til gavn og glæde for borgerne i Billund. Med det nye internationale oplevelseshus LEGO HOUSE, i LEGO-klodsens hjemby, blev bækken endnu engang vigtig.

Bækkens forløb forbi husets nye byrum blev samtidig et koncept for regnvandshåndtering på tre nye bypladser – både regnvand i hverdagssituationer såvel som under skybrud.
Pladsernes overordnede greb er en homage til LEGO-modulerne og modulerne i huset, som tilfører stedet en klar identitet. De tegner sig i fladen og tager form som plateauer i sammenhæng med LEGO HOUSE.

De tre pladser er bundet sammen af et gennemgående underlag af lyse fliser og støbt beton udformet med niveauforskelle, forskydninger og skrånende flader, der er integreret med de vandtekniske løsninger. Fladen rummer også skulpturelle træelementer til leg, fysisk bevægelse og ophold, så stedet appellerer til fantasien og udfordrer motorik og sanser.
LAR er ligeledes et gennemgående element.

REGNVAND AFLEDES TIL LINJEAFVANDING og bede, hvor det nedsiver i lavninger til underliggende drænfaskiner i regnbede. Overløb herfra er tilsluttet ledningsnet med afvanding til faskinekassetter under de flisebelagte arealer hvorfra et overløb, i tilfælde af eventuelle regnhændelser har udløb til Billund Bæk.

Regnvandet håndteres rekreativt i de frodige regnbede, hvor plantearterne er inspirere af de unikke natur omkring Billund. Fra regnbedene ledes vandt til bækken. Bækken har funktion som faunapassage gennem byen, men har også funktion som et legende og lærende sted med aktiviteter, vandleg og oplevelser af regnvandets naturlige strømme. De nye terrasser ud til bækken skaber grønne, rekreative steder med plads med frodig bynatur som ramme for ophold for både lokale, skolebørn og turister.
Vandet indgår således som en ressource, som æstetisk element og som en naturlig del af den leg og læring, der er ét af kendetegnene ved Billund – Børnenes Hovedstad.

Fakta
Lokalitet: Gammelbro 7190 Billund, Danmark
Bygherre: Billund Kommune
Totalrådgiver og Landskabsarkitekt: Arkitema Urban Design
Underrådgivere: Antje Backhaus Gruppe F. og Active Institute
LEGO House er tegnet af arkitektfirmaet BIG (Bjarne Ingels Group)
Ingeniør: Niras
Entreprenør: K.G.Hansen & Sønner A/S
Etableret: 2016-2018
Anlægssum: DKK 27 millioner ekskl. moms
Areal: 10.000 kvadratmeter

Følg os på:

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel