skip to Main Content
Da biodiversiteten holdt flyttedag

Da biodiversiteten holdt flyttedag

image
30.11.2018

– Det har virket over al forventning. Og nu vil vi gerne have flere til at få øje på den succes, vi har skabt med biodiversitet i naturen omkring letbanen i Aarhus siger Morten D.D. Hansen, naturvejleder og museumsinspektør Naturhistorisk Museum Aarhus.

Når Morten D.D. Hansen her taler om en succes, er det i forhold til at få genskabt den biodiversitet, der i mange år var en del af Godsbaneområdet.

Forhistorien er, at da letbanen i Aarhus blev etableret i 2017 blev jorden fra Godsbanen gravet op og flyttet til områder langs letbanen. Jorden, der blev flyttet, havde ligget på Godsbaneområdet i over 100 år og rummede en unik og alsidig natur af vilde planter og insekter.

– Ideen var, at flytte dette stykke værdifulde natur til de nyetablerede nøgne områder langs med letbanen, fortsætter Morten D.D. Hansen.
Vi vidste ikke, om det ville fungere – så stor var begejstringen, da de vilde planter begyndte at spire i den fattige sand- og grusjord.
De planter, der nu spirer i den forflyttede jord er de et-årige. Det vil sige, at de kaster frø, så der kommer nye næste år – og næste år igen.
Tiden vil vise, om de vilde insekter – bier og sommerfugle – følger med.

Vi skal gøre naturen hverdagsagtig
Biodiversiteten, der betyder variation i den levende natur, er ifølge Morten D.D. Hansen, ikke noget, vi traditionelt har særligt fokus på i byerne, der hidtil har været kendetegnet ved pænt passede parker med græsplæner og beplantning på torve.

– Hvis vi gerne vil skabe sjov alsidig natur tættere på befolkningen, så er det netop godt at sørge for forskellige typer natur i byerne, hvor vi for eksempel vil opdage en plante eller sommerfugl, som ikke var der i går.
Ved at gøre naturen let tilgængelig bliver det lettere at få øje på den – vi skal med andre ord gøre naturen hverdagsagtig, så den bliver en del af – ja hverdagen, også i byerne, opfordrer Morten D.D. Hansen.

Og med den spirende biodiversitet der altså nu er begyndt at give liv i den forflyttede vilde natur ved letbaneområdet indbyder det til, at vi alle studerer den lidt nærmere.

– Vi skal lære børnene at se naturen – også udenfor skoletiden, mener Morten D.D. Hansen.
Når Nørrebrogade i Aarhus C. har fået en lang stribe vild natur midt imellem den firesporede vej, så er naturen pludselig rykket helt ind i byen. Og hvem foretrækker ikke bynatur fremfor fliser, der hvor det kan lade sig gøre som for eksempel langs letbanen i Aarhus.
– Det er en rigtig feel good historie, mener naturvejlederen. 

Bonusinfo
Morten D.D. Hansen arbejder netop på en udgivelse om 99 eksemplariske arter fra den danske natur – “Se dem før du bliver voksen”.

Links til artikler om Godsbanen:
Letbanens hjemmeside
Letbanens nyhed om ”Grønt langs sporene”
Aarhus Stiftstidende – ”Godsbanens natur holder flyttedag”

Følg os på:

   

 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel