skip to Main Content
Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Banebyparken i Viborg

Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Banebyparken i Viborg

image
Banebyparken ligger som en grøn kile mellem ny bebyggelse i Banebyen.
29.10.2023

Viborg Baneby er en moderne bydel udviklet syd for Viborg Station. Bydelen er designet med fokus på at forbinde den nye bydel med Viborgs historiske midtby samtidig med, at den skaber en selvstændig identitet.


Banebyen indeholder boliger, kontorer, detailhandel og rekreative områder, der bidrager til et varieret bymiljø. Byplanlægningen er baseret på en række bæredygtige principper. I forbindelse med udviklingen af Banebyen afsættes der 1 hektar til en bypark kaldet Banebyparken.
Parken vil begynde ved Hærvejen og løbe sammen med Banebystien, der fører ned til Søndersø ved Viborg. Parken er under etablering og har til formål at servicere både nuværende og fremtidige beboere samt besøgende udefra.
Banebyparken vil dermed skabe et attraktivt og rekreativt grønt område for alle, der besøger eller bor i Banebyen.
– Det nuværende område, hvor Banebyparken skal etableres, ligner de tomme byggegrunde i Banebyen, der endnu ikke er udviklet.
– Så etableringen af Banebyparken vil ændre dette område fra at være et negativt opfattet bufferområde til en positivt oplevet park, forklarer Toke Emil Panduro, seniorforsker, Aarhus Universitet.LÆS HELE ARTIKLEN HER

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel