skip to Main Content
Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Sengeløse Naturpark i Høje-Taastrup

Den rekreative værdi målt i kroner og øre for Sengeløse Naturpark i Høje-Taastrup

image
Naturparken byder på Storkøbenhavns længste udendørs rutsjebane på hele 25 meter.
27.10.2023

Sengeløse Naturpark er med sine 14,5 hektar et nyt stort attraktivt naturområde for borgerne i Høje-Taastrup Kommune. På grund af områdets terrænformationer syner naturparken dog væsentligt større.


Sengeløse Naturpark var en aktiv grusgrav i perioden 2002-2013, men har siden da ligget urørt hen. Kommunen erhvervede grusgraven i foråret 2021 og igangsatte umiddelbart efter en VILD borgerinddragelsesproces, hvor interesserede bød ind med forslag og ideer til naturparken. Sengeløse Naturpark stod færdig i efteråret 2022.
Kommunen og borgerne ønskede at udvikle naturparken ud fra et naturmæssigt hensyn, der tilgodeser biodiversiteten.
Biodiversiteten blev derfor som det første monitoreret og kortlagt til de videre planer. Den naturlige dynamik, der findes i den gamle grusgrav, hvor graven blot er efterladt, har skabt unikke forhold for at udvikle biodiversiteten, og her kan en naturlig indvandring finde sted. Der er lige fra ørkenlandskabets tørre jordbund til våde lavninger i bunden af grusgraven.
En zoneinddeling tilgodeser områder med en særlig naturværdi eller som har potentiale til at få det.


Den rekreative værdi af Sengeløse Naturpark
– Med etableringen af Sengeløse Naturpark er den gamle grusgrav ændret fra et ubenyttet bufferareal til et attraktivt område med naturkvaliteter, siger Toke Emil Panduro, seniorforsker Aarhus Universitet.
– Naturparken har forbedret nærmiljøet for i alt 251 husholdninger, hvilket svarer til en samlet velfærdsgevinst på 20,9 millioner kroner.
– Sengeløse Naturpark kan betragtes som en kombination af et naturområde og en park på grund af områdets mange faciliteter. Hvis Naturparken blev defineret som park, ville beregningerne vise, at husholdningerne oplever en større gevinst, pointerer Toke Emil Panduro.
Området tiltrækker også besøgende udefra, og derfor fanger beregningerne ikke den fulde rekreative værdi, som området skaber.

LÆS HELE ARTIKLEN HER

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel