skip to Main Content
Det nytter med grønne tage

Det nytter med grønne tage

image
Vild bevoksning på Rigsarkivets taghave. Her ses blandt andet Harekløver, Tidselkugle, Bjergmynte og forskellige græsser, som er naturligt indvandret til taget.
14.6.2022


– Vi er midt i en biodiversitetskrise og er derfor nødt til at tage alle tilgængelige midler i brug. Og her er grønne tage et rigtig godt bud på, hvad man kan gøre for at tænke naturen ind i vores stadigt større og befæstede byer.

Opfordringen kommer fra Peter Fugl, urban landskabsingeniør, Habitats, som igennem sin uddannelse og arbejde med biodiversitet, beskæftiger sig med grønne tage.
– Grønne tage kan i høj grad bidrage til at understøtte – især den urbane – biodiversitet, fortsætter Peter og henviser til, at naturen i det moderne landskab fragmenteres på grund af de fysiske barrierer som byer, infrastruktur og landbrug udgør.
– Grønne tage er derfor et af de redskaber, som kan være med til at skabe flere grønne lommer, hvori naturen kan udfolde sig.
– Udover at grønne tage kan bidrage til at øge naturen i byerne rummer de et ret unikt potentiale for biodiversitet – da de oftest er områder som er fritaget fra menneskelig forstyrrelse, siger Peter, der opfordrer til, at man så vidt muligt forsøger at etablere grønne tage i nærheden af områder af høj naturkvalitet.
– Derved kan man være med til at understøtte de sjældne arter, som potentielt kan forsvinde helt.


Den urbane landskabsingeniør understreger samtidigt, at der stadig er god ræson i at etablere grønne tage i byer, som måske ikke har nogen tilstødende naturområder.
–  Der er nemlig en vigtig pointe i, at når vi som mennesker får en tættere tilknytning til naturen, vil vi også være mere tilbøjelige til at værdsætte og dermed prioritere naturen, som i sidste ende også danner grundlag det liv, vi gerne vil leve som mennesker.Grønne tage er et af de redskaber, som kan være med til at
skabe
flere grønne lommer, hvori naturen kan udfolde sig.
Ifølge den urbane landskabsingeniør var der i 2019 cirka 450.000 kvadratmeter grønne tage.
– Det lyder måske af meget, men potentialet er langt, langt større, mener  Peter Fugl.
– Der findes utroligt mange tage som lever op til kriterier for bæreevne og hældning som et grønt tag kræver.
– Især de mange flade tage i industriområder huser et særligt potentiale, da de ofte findes i udkanten af de store byer, hvor der også kan være højere omkringliggende naturkvalitet.


Grønne tage mod klimaforandringer
Formålet med grønne tage var formentlig fra begyndelsen at de skulle bidrage til at løse problematikken med øget nedbør på grund af klimaforandringer.
– Det er veldokumenteret at grønne tage – afhængig af typen og størrelsen – kan være med til at håndtere meget store mængder af det regnvand, som ellers ville få kloakkerne til at flyde over og desuden afhjælpe ’varmeø-effekten’, som er en konsekvens af byens mange hårde overflader som optager og holder på varmen, fortsætter Peter.
– Grønne tage, når de er konstrueret korrekt, kan desuden være med til at beskytte og forlænge levetiden for den eksisterende tagkonstruktion.
– Det er dog kun indenfor de seneste par år, at man har fået øjnene op for det potentiale som grønne tage har for også at understøtte biodiversiteten.
– Dette område er derfor knapt så veldokumenteret – men jeg er overbevist om, at flere grønne tage vil skabe en rigere natur i byerne.


Følg os på:
 

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel